Dotyčnému nešťastníkovi je přitom 76 let. Jedna moje známá, která je pověstná svou celoživotní žárlivostí, to komentovala slovy: "Že se na to ten starý páprda už nevykašle!" Ale vysvětlete to tomu Othellovi seniorovi.

Ve společné knížce Zákony ženské přitažlivosti jsme kdysi diskutovali s hlavním znalcem manželské nevěry Miroslavem Plzákem o příčinách a léčbě této zapeklité životní komplikace. V poslední době se k problematice nevěry vyjadřuje manželský poradce Petr Šmolka.

Tento zkušený odborník dokázal vyjmenovat celkem 26 typů nevěry. Každá začíná jedním písmenem abecedy. Počínaje nevěrou A - adrenalinovou a konče Z - zpustošující. Dovolím si tady uvést jenom ty nejčastější.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Byl/a jste svému partnerovi/své partnerce nevěrný/á?

1. Nevěra kompenzační. Tady se může jednat o čin zkušeného promiskuitního partnera stejně jako nehodu jedince, který náhodně uklouzne. Biologická kompenzace je vlastně nahrazování nedostatečné funkce tak, aby nastal vyvážený stav. Například když jednu nefungující ledvinu kompenzačně nahrazuje ledvina druhá. Jejich funkcí je hlavně tvorba moči. Zatímco po milence vyžaduje partner zpravidla mnohonásobně víc nejrůznějších aktivit.

2. Nevěra  rekreační. Samotné slovo rekreace snad nevyžaduje výklad. Podle Plzáka sem můžeme zařadit většinu "vyvážených a klidných" mimomanželských vztahů.

3. Nevěra prestižní. Prestiž je většinou spojována s důstojností, věhlasem, vysokým sebehodnocením, mocenskou pozicí a vlivem. Vytoužená milenka mi nemusí zrovna pomoci k postu ministra. Někdy stačí, že už milenkou nějakého ministra kdysi byla.

4. Nevěra studijní. Její podstatu už vyjádřil Cicero, když konstatoval, že "studium vzdělává mládež, těší starce a zdobí šťastné chvíle. Ale také je útočištěm a útěchou v neštěstí". Pachatel může být rád, že nedostává od milenky známky do žákovské knížky, které by mu pak manželka musela podepisovat.

5. Nevěra z blbosti. Bývá pravým opakem té předešlé. Je věčná a všudypřítomná. Zpravidla se nejsnáze odpouští. Také bývá výhodné svádět na ni všechny ostatní nevěry. Na hloupého Honzu z pohádky, který naletí, není přece možné se nějak zlobit. Ale pozor! Jedno české přísloví taky praví, že často pardonovaný hlupák se stává lumpem.

Ženy nevěru zatloukají

Jistě jste pochopili, že tady píšu hlavně o nevěře mužské. Ve všech průzkumech se totiž uvádí, že muži jsou asi o jednu třetinu nevěrnější než ženy. Na tom je vidět, jak jsou ty dotazníkové výzkumy nespolehlivé. Výsledky ukazují spíše to, jakými by lidé chtěli být, než jakými ve skutečnosti jsou.

Zatímco muži se nevěrou často chlubí, zejména v anonymním dotazníku, ženy ji úspěšně zatloukají, a nejen v dotazníku. Pokud se jedná o procento nevěrných v celkové populaci, tady bych za spolehlivost výsledků jakékoliv ankety nedal ani zlámanou grešli.

Snad nejdůležitějším poznatkem je pak skutečnost, že nevěra jistě není žádným chvályhodným počinem. Ale pokud už existuje, měla by ublížit pokud možno co nejmenšímu počtu lidí. A to se stane pouze v tom případě, když o ní nikdo neví. Dobře utajovaná nevěra může být dokonce výborným pojivem partnerského svazku.

Nevěrný manžel je ke své ženě pozornější, pomáhá s domácími pracemi a přináší květiny. Dokonce je prý aktivnější i v manželském loži. Také nevěrná manželka se někdy může přetrhnout v péči o svého muže. Bohužel pouze do chvíle, než to praskne. Potom to může zamotat hlavu třeba i šestasedmdesátiletému starci, o kterém jsem se zmiňoval na začátku.