Během menstruačního cyklu se nemění jen plodnost. Kolísá i ženské chování. Různé fáze cyklu mají vliv také na výběr sexuálního partnera. V období nejvyšší možnosti otěhotnění, přibližně uprostřed menstruačního cyklu, si žena vybírá geneticky nejvhodnějšího muže.

Dává přednost mužnému vzhledu i síle svalů. A čichem upřednostňuje partnera, který má co nejvíce odlišné složení protilátek způsobujících obranu proti infekci, takzvané HLA antigeny. V té době ráda chodí do mužské společnosti a dopouští se častějších nevěr.

Menstruační cyklus ovlivňuje rovněž sexuální chování muže. Nejedná se jen o psychické rozladění těsně před menstruací, které se snadno přenese z ženy i na něho. Jde také o to, že dokáže podvědomě registrovat zvýšenou plodnost své partnerky a často má sklon ji v tomto období intenzivněji hlídat nebo kontrolovat.

V období, kdy začne být otěhotnění málo pravděpodobné, tedy zejména ve druhé polovině cyklu, už ženě většinou méně záleží na genetických kvalitách partnera. Místo hormonálně nadopovaných svalovců dostávají přednost muži s dobrými partnerskými a rodičovskými kvalitami. Začíná víc oceňovat mužské pečovatelské snahy, pomoc v domácnosti a rovněž ekonomickou úroveň partnera. Odborníci tady mluví o přístupu ke zdrojům.

Uživatelky hormonální antikoncepce častěji pohrdají přelétavými samci a dávají přednost mužům, kteří vykazují partnersky zodpovědné chování.

Velice zjednodušeně řečeno: u žen, které si vybírají muže, hraje v období vyšší plodnosti velkou roli zdraví a v období nižší plodnosti pak peníze. Nepřekvapí, že preferování pečovatelů a majetnějších mužů pokračuje i v počínajícím těhotenství, kdy už můžeme vyloučit oplodnění ženy.

Všechny tyto jevy jsou zřejmě mechanismem přirozeného výběru zakotveným po staletí, navíc geneticky ovlivněným. Skýtá možnost co nejkvalitnějšího potomstva. Pokud žena nemá možnost získat trvale partnera, v němž by se snoubilo zdraví a přístup ke zdrojům, dává někdy přednost smíšené reprodukční strategii. Vezme si muže bohatého a dítě zplodí se zdravým.

V posledních padesáti letech zasáhla do těchto dlouhodobých přírodních mechanismů také hormonální antikoncepce.

Opakované pokusy dokázaly, že její užívání dokáže otupit schopnosti ženského čichového analyzátoru. Uživatelka si pak může podle čichu vybrat geneticky méně vhodného partnera. Nic nedbá na vhodné HLA antigeny, i hormonální zásobení a síla mužských svalů pro ni ztrácí svou naléhavou atraktivitu.

Výzkumy už několikrát prokázaly, že uživatelky hormonální antikoncepce častěji pohrdají přelétavými samci a dávají přednost mužům, kteří vykazují partnersky zodpovědné chování. Tento druh antikoncepce tedy může mít příznivý vliv na emoční a sociální stabilitu partnerské dvojice. Posílit ji však dokáže i výše partnerova bankovního konta, jakkoliv to romanticky založené ženy velmi nerady slyší.