41letý Bob Locke hledal prostřednictvím obrázkového inzerátu ženy, které by byly ochotny stýkat se s ním k občasnému nezávaznému sexu.

Vhodnou povolnou krasavici však najít nestačil. Jeho hanbaté fotografie na internetu totiž objevila jedna z farnic a vyvolala hotový poprask. Informace o nezřízeném jednání Boba se donesly až k uším jeho biskupa, který pozastavil vikářův plat a zahájil důkladné vyšetřování.

Viník i jeho manželka odmítli záležitost komentovat. Správce jeho farnosti John Green byl jen o málo sdílnější. "Z diecéze nás vyzvali, ať se modlíme za vikářovu rodinu," poznamenal váhavě Green.