Z pěti tisíců dotázaných vzešlo, že američtí muži mnohem více než ženy opouštějí koncept pravé lásky a jsou ochotni se oženit s partnerkou, jež zdaleka není na sto procent ideální. Nejméně ochotní ženit se jsou pak muži mezi třiceti a čtyřiceti roky, naopak nejsilnější nutkání pro manželství mají Američané mezi dvaceti a třiceti roky. Po čtyřicítce touha po manželství opět trochu roste. Motivem je ale strach ze samoty víc než touha po nalezení pravé lásky.

„Představa být sám celý život může být velmi děsivá. Pro někoho to může být dokonce zdrcující. Muži často nejsou vůči tomu imunní, i když mnozí rádi předstírají, že jsou velmi silní na to, aby se cítili osamoceně nebo nejistě,“ tvrdí psycholog Tom Fant z New Yorku.

Z průzkumu vyplynulo, že se v USA ožení až jednatřicet procent mužů se ženou, kterou nemilují, ale která má jinak všechny dobré předpoklady pro manželství. A co hůře, jednadvacet procent mužů tam vstupuje do manželství se ženou, která je sexuálně vůbec nepřitahuje.