Vědci zjistili, že ze čtrnácti set genů, které mužský pohlavní chromozóm nese, jich za  posledních tři sta miliónů let zmizelo jen 45.

„Starší oblasti chromozómu se nezměnily v žádném z genů za posledních pětadvacet miliónů let,“ tvrdí autoři v časopise Nature.

Profesor genetiky David Page z Massachusetts pak k chromozómu Y uvedl: „Posledních deset let je dominantním příběhem veřejného pojednávání to, že chromozóm Y zmizí. Pomineme-li otázku, zda to mělo někdy vůbec vědecký základ, ten příběh se rychle začal šířit jako vir a virem zůstal. Já už ani nemůžu poskytnout rozhovor, aniž by se mě někdo ptal na mizení chromozómu Y. Ta myšlenka je tak silná, že nás odvádí od opravdu důležitých otázek týkajících se chromozómu Y.“

Podle profesora Page sice zpočátku mužský specifický pohlavní chromozóm o pár genů přicházel v rychlejším tempu, ale tento stav se změnil a ztráta se výrazně zpomalila na úroveň ostatních chromozómů. Chromozóm Y si podle amerických genetiků vede dobře a zánik mu nehrozí.