Dvaadvacetiletému muži nic nemůže nahradit prázdné místo vedle sebe, které se snaží již delší dobu zaplnit. Marně, žádná nevěsta dosud o tureckého obra neprojevila vážný zájem. Rovněž mezi kamarády se cítí vyřazován a osamocen.

Důvodem Koesova obřího vzrůstu je pravděpodobně hormonální léčba. V současnosti se Sultan hodlá podrobit operativnímu zákroku, který by měl dalšímu růstu zabránit.  

Inzerát by mohl pomoci

Operace se Sultan nebojí, zato ho sužuje, že nemůže navázat kontakt s vhodnou nevěstou. Veškeré vztahy ztroskotaly na odmítavém postoji rodičů dívek.

"Sotva mě spatří, zakazují dcerám, aby si mě vzaly," stěžuje si trpce. A tak se rozhodl pro rázné řešení. Problém svěřil novinám, v nichž se obrátil se svým přáním na všechny dívky přiměřeného věku v celé zemi.