„Vzniklo to přírodním výběrem jako výsledek soutěžení o partnerky, teritorium a status, dodnes je tento fenomén vidět v konfliktech mezi národy, gangy, fotbalovými fanoušky, náboženskými skupinami či dokonce vesnicemi,“ tvrdí profesor Mark van Vugt z Oxfordské univerzity.

Ovšem varuje pány před tím, aby se na něco podobného vymlouvali. Je to totiž chování značně primitivní a v dnešní době kontraproduktivní, neboť válečné konflikty můžou vést k zániku celých kultur, společností i člověka vůbec. Podobné chování podle profesora van Vugta náleží maximálně divoce žijícím šimpanzům.

Podle řady psychologických studií ve všech kulturách v průběhu historie šli muži svou cestou tak, že se dopouštěli agresivity a násilí. Preferují také pevnou hierarchii ve skupině, s níž se identifikují mnohem silněji než ženy.