Profesoři Benjamin Cornwell z Cornell University v Ithace a Edward Laumann z University of Chicago se zabývají sociologií lidské sexuality. Nedávno zjistili, že existuje souvislost mezi poruchou erekce a tím, jak muž sdílí své přátele se svou partnerkou. Pro tuto situaci vytvořili nový pojem "partner betweeness" neboli „partnerka stojící mezi“. V takové chvíli má mužova partnerka silnější vztahy s jeho důvěrnými kamarády, než má on sám, takže partnerka stojí mezi mužem a jeho přáteli.

„Muži, jejichž partnerka je překážkou mezi přátelskými vztahy s kamarády, mají mnohem častěji problémy s dosažením a udržením erekce,“ tvrdí autoři studie.

Podle jejich názoru partnerka stojící mezi mužem a jeho přáteli podkopává jeho pocity autonomie a soukromí, které jsou tradičními koncepty mužnosti.

Fenomén ovlivněný výchovou

„Muž, jehož partnerka má větší kontakty s některým z jeho důvěrných kamarádů, má o 92 procent více potíží s poruchou erekce než muž, který se s důvěrnými kamarády stýká více než jeho partnerka,“ dodává Cornwell.

Přitom je tento fenomén ovlivněn výchovou a vnímáním toho, co je považováno za mužnost, takže se týká jen mužů středního věku. U mužů vyššího věku (nad 70) pak zcela vymizí. Podle Cornwella a Laumanna je to zřejmě změnou konceptu maskulinity ve vyšším věku.

„Starší muži se více zaměřují na vztahy s blízkými a příbuznými, což jim umožňuje přijmout nové pojetí maskulinity, která zdůrazňuje sdílení zkušeností a předávání zkušeností více než nezávislost a autonomii, proto partnerčino přátelství s jeho kamarády už má menší vliv na poruchu erekce,“ dodává Cornwell.