Nesměly dát najevo svou touhu. Naopak musely se jevit jako obtížně dostupné a ustupovat jen velice pozvolna, aby tak muže utvrzovaly v domnění, že on je dobyvatelem a ona kořistí.

Jak to vypadá dnes? Psychologové se většinou shodují: přehnané komplimenty mohou nápadníka spíše ztrapnit. Kdybychom dnes o nějakém mladíkovi řekli, že se své partnerce dvoří, asi bychom ho před jeho vrstevníky poněkud zahanbili. Od poloviny minulého století se partneři už nedvoří. Místo toho jeden druhého balí. A to zdaleka není všechno. Jsou si v tom balení rovnoprávní. Mohou se v roli baliče a baleného vzájemně prohodit nebo zastoupit.

Někteří staromilci si myslí, že novodobé zvyklosti zbavily svádění bývalé vznešenosti, romantiky a napětí. Do svádění se navíc v posledních desetiletích vloudil nový prvek: humor. Dřív muž ujišťoval svou vyvolenou o nehynoucí lásce. Dnes bude úspěšný jen za předpokladu, že ji dokáže rozesmát. Dnešní ženy hledají u partnera především smysl pro humor. Průzkumy veřejného mínění se na tom shodují. Většina z nich ho považuje za klíčový faktor mužské svůdnosti.

Potvrdil to i francouzský psycholog Vance Packard. Zjistil ve svém průzkumu, že 32 % žen by s mužem rádo mluvilo, 19 % se smálo, 15 % se milovalo a 15 % odjelo na víkend. Smysl pro humor na něm obdivují víc než tělesný vzhled nebo společenský úspěch. Humor následuje v hierarchii obdivovaných kvalit těsně po inteligenci.

Smysl pro humor je podle průzkumů klíčovým faktorem mužské svůdnosti

Dokázal ji rozesmát! - Smysl pro humor je podle průzkumů klíčovým faktorem mužské svůdnosti.

FOTO: fotobanka Profimedia

Pozvolna mizí i protiklad mezi mužskou aktivitou a ženskou pasivitou. Ve většině současných filmů a televizních inscenací vidíme, jak se ženy stále častěji chápou počáteční iniciativy v navazování milostných vztahů. Už se nestydí za skutečnost, že samy udělaly první krok. Dokonce se tím v různých ženských magazínech chlubí. Za podobné chování by se jejich babičky jaksepatří styděly. V době jejich mládí příslušela taková aktivita v navazování vztahu pouze prostitutkám.

Ze vztahů se vytrácí i mužská rozkoš z dobrodružství a slast úspěšného dobyvatele. Lidská emancipace vede k jakési sexuální unifikaci. Pohlavní role se sbližují. Muži se stále více podobají ženám a ženy mužům. Unisex v oblékání, ve zdobení a v holení celého těla je nedílnou součástí změny pohlavních rolí na prahu třetího tisíciletí.

Emancipace občas vede k určitému oslabení ženské přitažlivosti. Možná mají pravdu psychologové, kteří tvrdí, že moc zvyšuje svůdnost mužů, ale snižuje svůdnost žen. Spousta mužů má z mocné ženy strach.

Generální ředitelka koncernu nebo všemocná ministryně mohou hrát v intimním partnerském vztahu milující přítulnou ženušku. Jejich profesní a společenské postavení však představuje pro milujícího muže určitého strašáka.

Získat mocnou ženu za milenku představuje pro mnohé pány svůdnou výzvu. Ta se však ve chvíli intimního sblížení snadno změní v hazardní prvek. Ten u některých mužů umocní sexuální zážitek, u jiných snadno vyvolá zhoubnou paniku a sexuální selhání.