Nadváha tedy může vést až rozpadu vztahu. A to hned z několika důvodů. Předně  kilogramy navíc jednoho z partnerů mohou zcela změnit jeho estetickou přitažlivost.

"Partner, který v průběhu vztahu nabere na váze, přestane toho druhého jednoduše jakkoliv přitahovat. Lidé chtějí žít s takovým člověkem, se kterým se seznámili a do kterého se zamilovali,“ vysvětluje psycholožka Alex Doležalová z Institutu partnerských vztahů (www.ipav.cz) .

Nadváha může mít vliv i na sexuální libido jedince. „Kvůli nadváze dochází ke snížení celkové kondice a pohyblivosti člověka. Silnější lidé se snadněji zadýchají a svému partnerovi zkrátka fyzicky nestačí. Do toho se přidávají bolesti kloubů zatěžovaných při pohybu, a to všechno se může velmi negativně projevit na snížení libida a poruchách sexuálních funkcí. Takové dlouhodobé narušení sexuálního života bývá často jednou z hlavních příčin zhroucení celého partnerského vztahu,“ upozorňuje lékařka Barbora Hirnerová.

Partneři však mohou negativně vnímat i další doprovodné projevy kilogramů navíc.  Například zvýšené pocení, změna vůně, ale i vnímání obézního člověka společností. Bohužel stále mnoho lidí se obézním lidem posmívá, pohrdá jimi či je považuje za líné a méně schopné. Což samozřejmě nemusí být vůbec pravda.

Obézní ženy to mají mnohem těžší

Mužům záleží na tělesných proporcích partnerky hlavně z důvodu společenského postavení, jelikož partnerka svého partnera do jisté míry ve společnosti reprezentuje. Tím, jak jeho partnerka vypadá, získává muž pomyslné místo v žebříčku oblíbenosti mezi ostatními přáteli mužského pohlaví.

Své kilogramy navíc velmi špatně vnímají i ženy samotné. Obvykle se stydí za to, jak vypadají. Negativní vnímání svého těla pak může mít za následek až depresivní stavy, které partnerskému soužití rovněž neprospívají. Takoví lidé se uzavřou do sebe, přestanou standardně komunikovat a své stavy si kompenzují paradoxně přejídáním. Dostávají se tak do začarovaného kruhu, kdy stesky z toho, že jsou tlustí, zahání zase jen jídlem. Taková situace může vést až k rozvodovému právníkovi a řada psychologů takový scénář potvrzuje jako běžný.

S nadváhou lze většinou úspěšně bojovat

"Čas nikoho z nás nešetří. Všem se jednou na čele objeví vrásky, změní se kůže, zešediví vlasy. To jsou ovšem procesy, které řídí příroda a my je nijak neovlivníme. S nadváhou však můžeme ve většině případů pracovat," dodává Alex Doležalová.

Podle ní by si všichni lidé s nadváhou měli uvědomit, co dělají špatně a kde leží pravá příčina jejich špatné životosprávy. Toto uvědomění však ne vždy každý zvládne sám a proto by se neměl bát vyhledat pomoc psychologa.  Mnoho příčin nadváhy totiž vychází z naší mysli a jedině psycholog vám tedy pomůže vypořádat se s dlouho zažitými zlozvyky a podvědomě zafixovanými vzorci chování, které si s sebou každý jedinec nese z minulosti, a které mohou být i důvodem k přejídání apod.

„Se svými klientkami se snažím probrat jejich život z období, kdy přibíraly na váze a najít skutečnou příčinu jejich nadváhy. Sestavujeme společně nový životní program a zamýšlíme se, jak nastartovat nový životní styl, který je bude těšit a nikoliv trápit. Je dobré, aby se klientka o sebe začala více starat, objednala se ke kadeřníkovi, kosmetičce, popřípadě ke stylistovi. Radost z toho, že i po těchto relativně drobných zásazích vypadá lépe, ji namotivuje ve snaze shodit přebytečná kila,“ dodává Alex Doležalová z Institutu partnerských vztahů.

Ve vztahu je důležitá podpora partnera

Jakmile se člověk rozhodne hubnout, rozhodně potřebuje podporu svých nejbližších. Vše je o tolerantnosti, ale i trpělivosti u obou partnerů.

"Rozhodně by nemělo chybět chválení, byť i za jen mírný pokrok, nebo malé odměny v různých formách. Štíhlejší partner by měl jít rovněž příkladem a v podstatě být tahounem celého procesu hubnutí. Pokud přítelkyně či manželka hubne, neměl by se její manžel, jehož váha je v pořádku, cpát kachnou či partnerku provokovat porcemi vepřa, knedla, zela. Rozhodně ani jemu neuškodí střídmost ve stravování a dietnější pokrmy. Partnerce to navíc pomůže a patřičně ji to namotivuje," radí Alex Doležalová.

I hubnoucí partner by měl být tolerantní ke svému okolí, a tedy se neustále veřejně neobviňovat za svou nadváhu. Zajímat by ho měla pouze zpětná vazba.

Jak upozornit partnera na problém

„Když začneme pozorovat známky tloustnutí na svém partnerovi, měli bychom mu to ihned šetrně naznačit, v klidu s ním probrat co se děje, v kterých oblastech života je nespokojený a co jsme sami schopni udělat, aby zhubnul. Mnohdy pomůže jen si pohovořit o tom, co člověka trápí a začít hledat řešení, člověk se pak automaticky přestane přejídat a začne se soustředit na řešení problému s pomocí partnera. I v tomto případě je tedy neocenitelná a nezastupitelná pravidelná mezilidská komunikace. Platí zlaté pravidlo, že o problémech v partnerství je třeba hovořit,“ doporučuje Alex Doležalová.

Na co je nutné při hubnutí myslet
Genetika: každý jsme se narodili s nějakým tělem a fyzickým nastavením, které nezměníme. Ačkoliv genetické vybavení hraje v obezitě a nadváze jen minoritní roli, jsou mezi námi lidé, kteří vždy budou mít nějaké to kilo navíc. Stejně tak se rodí lidé, kteří budou vždy hubení. Z vytáhlého šlachovitého čahouna nebude nikdy kulturista. Každý jsme zkrátka jiný a v jinakosti je třeba hledat krásu, nikoliv problém.
Naše tělo je nastavené na ukládání. Měli to tak pravěcí lidé a my jsme to po nich v rámci boje o přežití zdědili. Proto je tak důležitá tolikrát zmiňovaná a připomínaná pravidelná zdravá strava. Nebuďme proto úzkostní z každého kila navíc. Naše tělo není hloupé a ví, proč tak činí.
Nemoc! Nadváha je projevem některých nemocí, například onemocnění štítné žlázy.
Kulturní specifika: to, co je pro nás nepřijatelné, je v jiných kulturách považováno za přednost. To se týká i tělesných proporcí.
Pokud má rodič výraznou nadváhu, je velká pravděpodobnost, že dítě ji bude mít také, jelikož sleduje návyky rodičů a přejídá se stejně, jako oni. Těchto návyků se potom v dospělosti jen velmi těžko zbavuje.
Pamatujte, že jsou na světě lidé, kteří se najíst nemohou, i když v současné době ve světě umírá více lidí na obezitu, než na hladomor.

 Zdroj: www.ipav.cz