Padesátý rok věku u mužů je označován jako doba druhé mízy. Pánové jakoby nabyli novou energii a vitalitu, přehodnocují svůj život a někteří z nich se rozhodují i pro tak radikální krok, jako je odchod od stávající rodiny a založení nové.

Další šanci berou vážně

„Toto souvisí s evolucí a touhou mužů se reprodukovat. Zatímco u ženy je reprodukční období omezeno a končí s nástupem klimakteria, u mužů tomu tak není,“ vysvětluje psycholog a sexuolog profesor Petr Weiss ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
V době, kdy se ženy padesátníků začínají těšit na vnoučata a zvykají si na roli babičky, muži jakoby omládnou, a pokud potkají ženu, která je ochotná s nimi navázat vztah, berou to vážně.

„Muži v tomto věku berou novou známost jako šanci k založení rodiny. Jejich snahou je využití zbývajícího času k další reprodukci. Toto je evoluční mechanismus a s ním související sexualita se skrytě projevuje i tehdy, bere-li mladá manželka antikoncepci a pár cíleně neplodí potomky,“ vysvětluje profesor Weiss.

Někdy nad hormony zvítězí rozum

Přesto, že je pro padesátníky a šedesátníky mladá partnerka velkým lákadlem, je i značná část pánů, kteří svodu odolají a setrvají u své původní manželky a rodiny. „U těchto mužů nad možností další reprodukce převažují vyšší hodnoty, jako jsou společné zájmy, vybudované zázemí nebo společná výchova dětí,“ upřesňuje Petr Weiss.