Až 39 % žen a 26 % mužů přiznalo, že mělo první pohlavní styk v době vážné známosti, zatímco třikrát více mužů (21 %) než žen (8 %) mělo první sexuální zkušenost v rámci nezávazného vztahu.

Čtvrtina z těch, kteří měli nechráněný pohlavní styk, uvedla, že nepřemýšlela nad riziky, která to přináší. Jeden z deseti svých rozhodnutí později litoval.

Téměř polovina všech dotázaných byla přesvědčena, že jejich partner žádnou pohlavně přenosnou chorobu nemá. Nicméně později většina z těchto lidí přiznala, že netuší, zda jejich partner ve skutečnosti měl pohlavně přenosné nemoci v minulosti.

Odborníky asi nejvíce překvapilo zjištění, že více jak polovina všech Čechů se přiznala, že nemá dostatečné znalosti o viru HIV. Nedostatečná osvěta v této oblasti je zvlášť zneklidňující, pokud si uvědomíme, že Češi riskují už na počátku svého pohlavního života. Třetina českých mužů a žen nepoužívá žádnou formu ochrany proti HIV/AIDS a jiným pohlavně přenosným chorobám (PPCH) v době prvního pohlavního styku.

Češky mají v průměru více partnerů než většina Evropanů

Čeští muži měli v průměru 15 sexuálních partnerek, což je více než Dánové (12), ale méně než Rusové (16) a Američané (20). České ženy měly 13 partnerů, a to je více než měly německé (12), americké (10) a ruské ženy (9).

Téměř jeden muž ze sedmi přiznal, že byl v době vážného vztahu nevěrný (15 %) v porovnání s 9 % žen. K nevěře dochází více u starších lidí ve věku 50-64 let, z nichž podvedlo svého partnera 16 %.

„Je velmi znepokojující, že tolik sexuálně aktivních lidí v Česku riskuje nejen své zdraví, ale i zdraví svého partnera. Předchozí zjištění poukazují na skutečnost, jak důležitá je sexuální osvěta a výchova,“ říká Stephane Jacqmin, generální ředitel Reckitt Benckiser Czech Republic.

Výzkumu společnosti Durex se zúčastnilo 29 tisíc lidí v 36 zemích světa formou on-line dotazníků i pohovorů, které realizovala firma Harris Interactive.