Průměrný muž myslí na sex jen asi dvacetkrát denně či ještě méně. Původní tvrzení o tom, že muž myslí na sex každých sedm sekund, není pravdivé. Lidé myslící na sex nejčastěji jsou ale těmi, kteří jsou velmi srovnaní se sexualitou, netrpí žádnými předsudky, studem či výchovou vštípenými špatnými pocity s ohledem na morálku.

„Kdyby muž měl myslet na sex každých sedm sekund, musel by na něj pomyslet v bdělém stavu osm tisíckrát denně, což je nepravděpodobné. Mladí muži navíc myslí třeba i na jídlo stejně často jako na sex,“ tvrdí autoři studie z Ohio State University.

Zatímco mladí muži myslí na sex zhruba dvacetkrát denně, mladé ženy asi desetkrát. Na jídlo myslí muži osmnáctkrát denně a na spánek jedenáctkrát denně. Ženy asi jen patnáctkrát a osmkrát.

„Pokud chcete o druhém člověku zjistit, jak často myslí na sex, zjistěte, jak sám vnímá svou sexualitu. Je jedno, zda je to muž či žena,“ tvrdí profesorka psychologie Terri Fisherová z Ohio State University.