Ze sociologického průzkumu vyplývá, že 70 procent svobodných žen a 69% svobodných mužů je rozhodnuto, že v budoucnu vstoupí do manželského svazku.

Manželství lidé uzavírají nejčastěji kvůli plánovaným potomkům (66%), z potřeby s někým žít (34%) a dále z přesvědčení, že to je zcela běžná záležitost (25%).

Hlasujte v anketě pod článkem:
Jaký je podle vás důvod vstupu do manželství?

Zarytí odpůrci manželství

O nevýhodách manželství je naopak skálopevně přesvědčeno 12 procent příslušnic slabšího pohlaví a 6 procent mužů.

Vedou je k tomu špatné zkušenosti z předešlých manželství u rozvedených jedinců a obavy z pokročilého věku u vdov a vdovců.

Čtvrtina věčně svobodných respondentů si prý nejvíce cení vlastní volnosti a osm procent považuje partnerské soužití za nepodstatné.

V mnohých případech lidé neplodí děti z toho důvodu, že v současnosti se stále silněji odděluje sexuální život od reprodukce, a to zejména díky pokrokům v oblasti antikoncepce.