"Nepříznivé" geny odhalí úsměv, přikyvování a také projev náklonnosti a sympatií. Takový muž totiž přítulný gen má a ve vztahu ho bude hojně projevovat.

„Naše objevy naznačují, že dokonce i jemná genetická variace může mít velký vliv na lidské chování a že tyto rozdíly v chování lze velmi lehce poznat a druzí je velmi snadno také poznávají,“ tvrdí psycholog Aleksandr Kogan z University of Toronto.

Zázračný hormon

Přítulnost a dotekovost řídí hormon oxytocin. Muži, kteří mají hormonu hodně, mají tendenci být přítulnější, jsou lepší oporou při nesnázích a jsou také soucitnější k protějšku, blízkým i okolí. Tito muži také mají správnou alelu (variantu) genu pro receptor oxytocinu.

Existují dvě alely, G a A. Protože každý člověk má dvě alely ve své genetické výbavě (jednu od matky a jednu od otce), vyskytují se ve společnosti muži s těmito dvojicemi alel v genetické výbavě: GG, GA a AA. Majitelé genetické varianty GG jsou nejpřítulnější, dost přítulní jsou i majitelé varianty GA, ale velmi nepřítulní a sobečtí muži s chabými sociálními dovednostmi mají variantu AA.

U mužů a žen však genetické zákony pro tento gen neplatí úplně stejně. Vliv mají totiž také hormony. U mužů však byla závislost mezi alelou G a přítulností prokázána spolehlivě.