Ženy pyšné na svou menstruaci ji berou jako cosi samozřejmého a ne příliš komplikovaného, protože jim nepřináší žádné velké obtíže. Takové ženy často žijí méně složitý život bez výraznějších stresů.

Naproti tomu existují ženy, které každé měsíčky proleží v posteli v bolestivých křečích. Dokonce už několik dní před jejich začátkem prodělávají výrazné změny nálady. Trápí je bolesti hlavy, trpí nespavostí a pocitem jakési plnosti i napětí, které vzniká nadměrným hromaděním vody v těle.

Jedny nedovedou pochopit druhé

Jelikož sytý hladovému nevěří, vznikají mezi oběma skupinami žen také konflikty. Ty, kterým menstruace nikdy nedělala potíže, upřímně nechápou problémy těch druhých. Samy je nikdy nezažily.

A tak se snadno může třeba stát, že tělocvikářka rázně odmítá omluvy žákyň, které se cítí mizerně, a právem proto žádají při cvičení úlevy. Často je považuje za snahu ulít se z tělocviku. A to i tehdy, když si děvčata přinesou z domova omluvenku s vysvětlením své absence na hodině. Prostě nevědí, o čem je řeč.

Snižuje se soustředění a výkonnost

Přitom už v šedesátých letech minulého století vědci zjistili, že nejméně čtvrtina žen trpí lehčími nebo těžšími předmenstruačními komplikacemi. Nespočívají jen v tlaku v podbřišku, napětí na prsou a v dalších fyziologických potížích.

Ženy mají také nižší schopnost koncentrace, horší odhad a úsudek. Změny chování se projevují i zhoršenou sociální aktivitou a pracovní výkonností. Mnoho jich reaguje se zvýšenou citlivostí. Někdy u nich můžeme pozorovat větší úzkost a další navazující příznaky, jako třeba poruchy spánku. U některých žen vyústí výkyvy nálad v deprese.  

Zvýšená citlivost

Pokud víc jak čtvrtina žen zažije třeba jen část uvedených problémů při každé menstruaci, tedy asi 350krát až 400krát v životě, je jasné, že to musí ovlivnit jejich intimní život a partnerskou sexualitu. Ale zároveň nejrůznější sociální kontakty.

Ženy v této fázi cyklu přivádějí například své děti dvakrát častěji k lékaři. Více dívek propadá u zkoušek. Nebo dostávají horší známky. Případně bývají trestány pro různé prohřešky. Více žen páchá v tomto období také trestné činy. A ve výkonu trestu se snáz dopouštějí výtržností.

Ale to zdaleka není všechno. Páchají zároveň více dopravních přestupků, sebevražedných pokusů a lékaři je mnohem častěji přijímají do psychiatrických léčeben.

Jejich reakce nejednou zasahují i do života ostatních členů rodiny. Pokud však žena trpí většími potížemi, předepíše jí lékař léky a někdy jí dokonce vystaví pracovní neschopnost. Manžel a děti se s nimi musí vypořádat svépomocně.