Pokud se ženě narodí dítě do uplynutí 300 dnů od rozvodu manželství - tedy od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, je automaticky zapsán do rodného listu dítěte bývalý manžel matky. Úřady toto musejí dělat automaticky na základě zákona. A je tedy jedno, zda otcem dítěte je již někdo jiný, kdo se k otcovství hlásí.

Do doby narození dítěte zpochybnit otcovství v podstatě nejde, protože předmět otcovství ve skutečnosti ještě neexistuje, nemá rodný list, práva apod.

"Popřít otcovství může muž až po narození dítěte. Dříve tak musel učinit do půl roku od narození dítěte. Tuto část však zrušil ústavní soud a schvaluje se předloha, kde bude možné zpochybnit otcovství do tří let od narození dítěte. Důvodem je ochrana muže a jeho práv ve srovnání s pochybením či lživým nařčením otcovství ze strany ženy," upozorňuje advokát Miroslav Zeman z Profipravnik.cz.

Dohoda nestačí

Přestože se obě strany na popření otcovství shodnou, stejně musí obvykle o tomto aktu rozhodnout soud, a to na základě podaného návrhu otce. Pokud se matka k popření otcovství nepřipojí, pak otec musí navrhnout jako důkaz testy otcovství. Soud pak tento důkaz nařídí a v případě, kdy je otcovství zpochybněno, resp. je prokázáno, že bývalý manžel není otcem dítěte, je z rodného listu vyškrtnut se všemi právy a povinnostmi rodiče.

Ex-manželům tedy nestačí pouze sepsat dohodu o popření otcovství. "Je sice možné dohodu sepsat, ale reálně je jakákoliv dohoda vztahující se k neplacení výživného, či popření otcovství právně neúčinná a nevymahatelná. O obou věcech musí rozhodnout soud a jeho rozhodnutí je pak závazné," vysvětluje Miroslav Zeman a dodává:

"V praxi jsem řešil problém, kdy se matce narodilo do 100 dnů od rozvodu manželství dítě, kdy ona věděla, že není bývalého manžela a také toto všude tvrdila, úřady však i přesto zapsaly jako otce bývalého manžela. Ve spolupráci pak sepsali návrh k soudu o zpochybnění otcovství, kdy se k němu připojili jak bývalý manžel, tak matka, tak skutečný otec, nový přítel matky... i v tomto případě, přestože všichni souhlasili, nešlo uzavřít dohodu, ale musel o věci rozhodnout soud v nařízeném jednání."