Ženy a samice promiskuitou hodně riskují. Jednak pokud jsou v případě monogamně žijících druhů odhaleny, jejich partner je může opustit a nemusí se starat o potomky. Za druhé více souložemi žena ohrožuje svůj vlastní život. Čím více porodů, tím je její tělo více oslabeno. A pak žena nemůže své geny šířit do okolí, protože potomky porodí a sama vychová v jednom místě. Muž (samec) může zplodit potomky v širokém okolí a nemusí je ani znát.

U žen a samic má promiskuita své výhody v tom, že kompenzuje nevýhody příbuzenského křížení. Podle odborníků z Anglie je ženská promiskuita častější především u druhů tvořících malé skupiny. U příbuzenského křížení se zvyšuje počet genetických vad v jedinci a tím se snižuje jeho vitalita, odolnost a plodnost.

„Téma promiskuity u jedinců samičího pohlaví je dlouhodobou hádankou pro biology. Tato studie naznačuje, že páření samic s více partnery může mít své výhody,“ tvrdí Göran Arnqvist z Univerzity v Uppsale.