Pečovat a starat se o své nejbližší vnímají některé ženy jako jejich poslání, které jim bylo do paměti vštěpováno už jejich babičkami. Nebylo by na tom nic špatného, kdyby se doba již dávno nezměnila a na ženu nebyly kladeny další nároky. Věnovat se svým nejbližším na maximum, domácnosti a zaměstnání má obvykle za následky jedinou věc - vyčerpání a absolutní nedostatek času na sebe.

Magazín WebMD.com sestavil nejčastější mýty, jež ženy vsazují do rolí, ve kterých nechtějí být, které potlačují jejich ženství a které jim časem mohou přinést jen samá trápení.

1. mýtus -  Ženy jsou cenné především jako vychovatelky.

Role matky, manželky, sestry, dcery jsou samozřejmě důležité a v životě mají svá opodstatnění, ale pro spokojený život je prvořadé vlastní "já" . Pokud žena nezná svou vlastní hodnotu, hůř funguje i v ostatních rolích. Navíc jí hrozí, že se ocitne v začarovaném kruhu, kdy nebude dělat nic jiného, než běhat kolem ostatních a uspokojovat jejich potřeby a tužby na úkor těch svých.

2. mýtus - Ženy musí být vždy plně k dispozici k podpoře ostatních.

Každý člověk má své hranice, jež mu určují, do jaké míry je schopen podporovat ostatní. Chce-li žena zůstat zdravá, aby mohla lépe pečovat o sebe i nejbližší, pak by měla plně respektovat tyto své limity.

3. mýtus -  Důsledek předchozího mýtu: Vlastní potřeby přicházejí na řadu, až po uspokojení potřeb druhých.

Ženy nesmí zapomínat na sebe, dbát o sebe a zároveň nechat o sebe pečovat i druhé. Jedině tak budou mít dostatek síly a energie k potřebám ostatních.

4. mýtus - Ženy jsou špatné přítelkyně i členky rodiny, pokud obtěžují svými problémy druhé.

Každý občas potřebuje podporu druhého a není vůbec špatné, když ten okamžik nastane a žena o pomoc požádá. Naopak žena svou žádostí dává šanci i ostatním cítit se užitečně a potřebně. Jde o vzájemnou potřebnost a závislost jednoho na druhém, které dotvářejí pocit sounáležitosti, což je přesně to, co dělá vztah vztahem.

5. mýtus - Žena by měla hlavně chválit, výtky a nesouhlasné aktivity by si měla nechat pro někoho jiného.

Pokud nějaká činnost či slova ženy druhého nějakým způsobem rozruší, nemusí to vůbec znamenat, že chyba je na její straně. Lidé mnohdy neumí uznat chybu ani přijmout napomenutí, i když pravda stojí na straně kárajícího. I žena má právo říct občas nahlas a necitlivě, jak se věci mají.

6. mýtus -  Pokud žena dokáže efektivně využívat čas, pak dokáže bez stresu zvládnout úplně vše.

Time management a dovednosti jak zvládat stres jsou v hektickém světě skutečně velmi důležité, nicméně každý má své hranice a i když bude žena sebelepší organizátorkou svého času, nikdy nezvládne naprosto vše. Jen tím, že si uvědomí a přijme své limity, bude tou skutečně milující pečovatelkou, která si dokáže patřičně vychutnat život.