Nápad vzešel ze vzájemné diskuse mezi představitelkami nejstaršího řemesla, policisty, majiteli barů a obyvateli. Všichni se svorně shodli, že příliš krátké sukně hanobí ulice města. Jeho části, kde se prostituce toleruje, by se tak mohly proměnit v harmonickou oblast, napsal deník El Tiempo.

Reakce prostitutek jsou vesměs příznivé. Mnohé dokonce už na nový nápad přistoupily a opravdu si pořídily sukně přiměřené délky. 

Obecní úřady potvrdily, že od zrodu nového nápadu se skutečně výrazně zlepšil styl oblékání lepých děv. "Nechceme, aby prostitutky změnily své chování jen kvůli následnému postihu, ale chceme je přesvědčit o výhodách nastoleného pravidla," vysvětlil Jorge Camelo, pracovník obecního úřadu.

Prostitutkám, které doporučení nepochopí a i nadále budou budit pobouření, hrozí pokárání a poučení o vhodném chování a potažmo i oblékání.