Pokud jsou oba zavázání laxně, je to stejně dobré, jako když jsou zavázáni silně. Problém vzniká tehdy, když se spojí dvojice, v níž jeden je vztahu oddán silně, zatímco druhý volně.

Studie docentky M. Mindy Oriñové naznačuje, že zapojené mateřství v batolecím věku a schopnost řešit konflikty v dospívání jsou dobrými předpoklady pro vznik psychologické osobnosti se silným vztahem a oddaností partnerství v dospělosti. Pokud v raném psychologickém vývoji dojde k opaku, pak se člověk stane osobností se slabým vztahem k partnerství a oddaností jemu. Takový jedinec bude jednou nohou pravděpodobně stále mimo vztah.

Podle docenty Oriñové ale mohou mít kvalitní vztahy oba typy osobností. Důležitá je ale rovnost a stejná míra zavázání se vztahu. „Je zajímavé, že to není síla závazků a oddanosti vztahu, která rozhoduje o tom, jak to dvěma bude klapat a jak dlouho. Důležité je, jak se zavázání a oddanost vtahu u obou partnerů podobá,“ tvrdí docentka Oriñová.

Dvě osobnosti se silným vztahem pro partnerství jsou benevolentní a tolerantní v tvrdých časech. Dvě osobnosti se slabým vztahem mohou být při řešení problémů laxní, ale protože jsou jejich očekávání stejná, vzniká mezi nimi méně tření. Když se ale spojí osoba se silným vztahem a osoba se slabým vztahem, ten s menší investicí do vztahu má větší vliv, stabilní typ je tím prohrávajícím.