„Existuje celá řada výzkumů zabývajících se nevěrou, kdy je pohlaví označeno za klíčový faktor pro nevěru, jenže žádná studie se nezabývá vlivnými a mocnými ženami. Ale v dnešní době, kdy ženy zastávají pozice velmi mocné a vlivné a jsou považovány za rovné mužům, pak se obecné předpoklady jejich chování mohou také měnit. Takže negativní chování dříve typické pro muže může být dnes také součástí chování žen,“ tvrdí psycholog Joris Lammers z Univerzity Tilburg.

V experimentální studii pak prokázal, že na nevěru nemá vliv pohlaví, ale nejsilnějšími faktory jsou moc a sebevědomí jedince.

„Lidé si často myslí, že vlivní a mocní muži častěji podvádějí. Ale my jsme dokázali, že to platí obecně na všechny lidi, bez ohledu na pohlaví, vlivné a mocné ženy podvádějí ve stejné míře jako muži,“ dodal doktor Lammers.