Prsteníček (především ten na levé ruce) je ze všech prstů v největším centru dění, a to hlavně proto, že často bývá hrdým nositelem snubního prstenu. To ale není zdaleka vše. Podle zjištění britských vědců se dá z délky těchto prstů vyčíst i něco dalšího, a to hlavně u mužů.

Čím delší je prý prsteníček v porovnání s ukazováčkem, tím více atraktivní je muž pro opačné pohlaví.

Jak ukazují výsledky studie publikované v časopise British Royal Society, určité fyzikální vlastnosti a jejich vliv na opačné pohlaví se formují již v děloze, kdy jsou zárodky mužského plodu vystaveny vlivu určitých hormonů, uvedl server Physorg.com. To také nahrává do karet těm odborníkům, kteří tvrdí, že důležité ovladače lidského chování a jednání jsou více formovány "od přírody", než výchovou.

Dřívější studie také prokázaly, že poměr mezi velikostí prsteníčku a ostatními prsty lze považovat za důležitý ukazatel toho, jak byl mužský zárodek vystaven testosteronu ještě v děloze. Čím větší je výškový rozdíl mezi prsteníčkem a ostatními prsty, tím byl větší vliv hormonu.

Co považují ženy u mužů za atraktivní

Tým vědců z univerzity v Ženevě pod vedením Camille Ferdenziové se rozhodl v souvislosti se zjištěními podniknout experiment, který by prokázal, zda a jak jsou ženy ovlivňovány různými specifickými projevy u mužů - symetrickým obličejem, hlubším hlasem nebo tělesným pachem.

Pokusu se účastnilo přes 80 studentek ve věku 18 až 34 let. V první fázi jim bylo předloženo 49 fotografií mužů různého věku, které měly ženy ohodnotit z hlediska jejich mužnosti a atraktivity.

Část žen pak ještě dostala k poslechu nahrávky s mužskými hlasy a k testování vzorky pachu, které byly odebrány mužům z oblasti paží pomocí kosmetických tamponů den předem.

U vizuálních testů byly výsledky zcela jednoznačné. U mužů, které ženy označily za nejatraktivnější, byly také ve všech případech zjištěny velké rozměrové rozdíly mezi prsteníčkem a ukazováčkem. Vědci také prokázali úzký vztah mezi symetrií obličeje a atraktivitou.

Poměr mezi ukazováčkem a prsteníčkem se také podle vědců ukázal jako významný ukazatel pro měření rizika rakoviny prostaty, což je také vázáno na vysokou hladinu testosteronu. Čím víc testosteronu muž má, tím větší riziko u něj hrozí.