Podle doktora Bena Jonese z University of Aberdeen, který se touto otázkou řadu let zabývá a provedl řadu pokusů, se totiž zamilují dva lidé do sebe jen tehdy, když atraktivní protějšek obdivuje "já" toho druhého – tedy uspokojuje jeho ego. V experimentech se totiž podařilo prokázat, že jedna a tatáž osoba přijde velmi přitažlivá těm lidem, na které zpříma kouká a vyjadřuje jim obdiv a náklonnost. Když ale tatáž osoba kouká jinam a nevyjadřuje dost obdivu – nelichotí egu pozorovatele – je hodnocena jako málo atraktivní.

Láska na první pohled tedy vzniká, když se setkají oči dvou lidí, kteří se považují vzájemně za přitažlivé a jejichž oči a chování vyjadřují náklonnost a obdiv, což působí velmi silně na ego.

„Je to opravdu narcistická věc. Lidé jsou přitahováni lidmi, kteří jim vyjadřují, že je přitahují,“ tvrdí doktor Jones s tím, že se skutečnou láskou má zamilování na první pohled jen pramálo společného.