Z výzkumu, kterého se zúčastnilo 805 mužů a 800 žen ve věku od 35 - 65 let, jasně vyplynulo, že české páry spolu neumí komunikovat.

"Když už se jeden svěří druhému s nějakým problémem, tak ho spolu stejně většinou nedokáží řešit," upozorňuje Petr Weiss ze Sexuologického ústavu ze Všeobecné fakultní nemocnice.

Podle něj kvůli tomu dochází u českých partnerů k řadě neshod a k vzájemnému nesouladu.

Muže nejvíce trápí problémy s poruchou erekce

Jedním z nejčastějších sexuálních problémů u mužů je porucha erekce. Vysokou či naprostou důvěru v dosažení a udržení erekce má 52,4 % mužů, z toho naprostou důvěru má pouze necelých 20 %.

"Velké procento mužů zcela mylně tyto problémy přičítá stáří či stresu a mnohdy raději volí samoléčbu doplňky stravy či léky z internetu, což je samozřejmě špatně. Pokud muž zajde k lékaři, má až 95 % naději, že se jeho problém s erekcí velmi brzy vyřeší," vysvětluje urolog Viktor Vik.

Podle sexuologa Petra Weisse se mužská erekce týká i jejich partnerek. Z výzkumů bylo například dokázáno, že mužská erekce bezprostředně souvisí s obvodem pasu jejich partnerek. Čím je obvod pasu u ženy vyšší (ženy jsou silnější), tím mají jejich muži slabší erekci a dokonce i nižší frekvenci milování.

Velmi zajímavé je i zjištění, jak ženy vnímají partnerovi problémy s erekcí. Podle sexuologa Zlatka Pastora často neschopnost partnerovy erekce ženy přičítají vlastní neatraktivnosti a neschopnosti muže vzrušit. Takže místo, aby se snažily muže dovést k lékaři, hledají nejprve problémy samy v sobě.

Nejoblíbenější erotickou pomůckou je vibrátor

Z výzkumu také vyplynulo, že nejoblíbenější sexuální pomůckou je u obou pohlaví vibrátor, který používá 75 % dotázaných. Pouta, lubrikační gel či Venušiny kuličky zůstaly daleko za ním. Většinu z dalších pomůcek nepoužívá prý ani desetina populace.

Výzkum zjišťoval i věk prvního pohlavního styku. Nejčastěji to bylo mezi 15. až 19. rokem, první sex mělo v tomto věku 67 procent mužů a 75,7 procenta žen. První soulož před dovršením 15 let zažilo větší procento mužů, 12,6 procenta, než žen, 9,3 procenta. První pohlavní styk až po dvacítce mělo větší procento mužů.

Podle Petra Weisse je i velmi překvapivé zjištění, že k sexu na pracovišti se přiznala pouhá třetina dotázaných. Jelikož on sám na základě své dlouholeté praxe odhadoval, že výsledné číslo musí být mnohem vyšší.

Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji provozovali muži a ženy sex na pracovišti s kolegou či kolegyní, následoval sex s nadřízeným a nakonec sex s podřízeným.