Podle analýz Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí i CVVM je přitom pro více než 80 procent Čechů a Češek rodina stále největší hodnotou a nejvýznamnějším životním cílem, stejně jako je největším přáním většiny žen mít děti.

Za nižším zájmem horší ekonomika

Příčiny menšího zájmu o život v legitimním svazku v páru lze podle demografů a ekonomů hledat v horší ekonomické situaci země i Evropy, ve vysoké nezaměstnanosti, nejisté budoucnosti, ale i v drahých bytech. K tomu se přidalo i snižování sociální podpory státu. Svůj vliv má i dlouhodobý záměr vlády redukovat postupně sociální dávky, což může rodinám s dětmi, pokud by jeden či oba z partnerů ztratili práci, způsobit značné problémy, zejména pokud by například spláceli hypotéku.

Podle expertů na problematiku rodinných vztahů stále vzdělanější ženy mají i větší nároky na výběr svého budoucího partnera, mají představu o jeho větším podílu na chodu rodiny.

Někteří partneři zatím ale zůstávají v představách o tradičním pojetí modelu rodiny, takže ženy si rozmyslí legalizovat takový partnerský svazek.

Zvyšuje se i věk, kdy mladí muži a ženy do soužití vstupují. Podle ČSÚ se muži žení ve věku mezi 28–31 lety, ženy se vdávají ve věku od 25 do 29 let.

Tedy většinou ve věku, kdy dokončí studia a získají první zaměstnání. Naopak v Česku loni vzrostl ve srovnání s rokem 2009 počet rozvodů. Rozpadlo se 30 783 manželství, což je o 1650 více než v roce 2009.

Neustále roste počet dětí narozených mimo manželství

Podle údajů ČSÚ se loni narodilo v Česku 117 153 dětí. Z těchto dětí se mimo manželství narodilo 47 164 dětí, což je 40,3 procenta z celkového počtu novorozenců. I to je nejvíce v historii země.

Prudký nárůst dětí narozených mimo manželství má rovněž několik důvodů. Rozšiřuje se počet svazků, kdy partneři žijí bez oficiálního dokladu, mimo jiné i proto, aby se vyhnuli eventuálním složitým rozvodovým tahanicím, sporům o děti a dělení majetku.

Podle sociologů však takové páry dobře pečují o dítě a jejich soužití, založené na dobrovolnosti a možnosti vztah opustit, je stabilnější. Obdobu takových svazků najdeme například v severských státech, kde patří mezi nejstabilnější a partneři spolu vycházejí velmi dobře i po rozchodu. Podle studií se jedná zejména o vysokoškolsky vzdělané partnery. Jde především o svazky, kde si oba partneři vzájemně pomáhají a kde absentuje domácí násilí.

Vedle toho stále více žen, které si nejsou jisté kvalitou svého partnera, raději zůstává i v Česku samo. Svobodnými matkami se stávají ženy, které nechtějí žít ve svazku, ale touží po dítěti, ale i ženy, kterým těhotenství a dítě zajistí alespoň nějaký pravidelný příjem peněz.

Otec živitel a pečující matka? Iluze 

Představy, že otec-živitel zabezpečí rodinu, matka se bude starat o početnou rodinu a vychovávat děti, se tak ukázaly v průběhu let jako iluze.

Rodina se v Česku neobejde bez dvou příjmů. Stále více ekonomicky aktivních žen potřebuje i penzijní systém. Konzervativní představy o tradičním modelu rodiny tak narušila především tržní ekonomika.

Vláda v současné době připravuje prorodinný soubor opatření, který by zvýšil možnost umístit děti do školek či zajistit alternativní hlídání metodou sousedské výpomoci, aby matky mohly bez větších problémů nastoupit do práce.

Počet obyvatel Česka se loni zvýšil o 26 000, na konci prosince tak v ČR žilo 10 532 770 lidí. Počet narozených byl loni o 10 300 vyšší než počet zemřelých.

K růstu počtu obyvatel přispěla i migrace, když se přistěhovalo 15 600 cizinců. Nejvíce se loni přistěhovali občané ze Slovenské republiky (5,1 tisíce), Ruska (3,5 tisíce) a Německa (2 tisíce).