Slast z jídla je proto spojována s pocity pohody a dobra. Jídlo nám poskytuje citovou jistotu a je také prostředkem navazování společenských i přátelských vztahů i získávání náklonnosti. Většina svátků u nás je spojována nejen s rozjímáním, ale hlavně s jídlem. Vánoce, Silvestr, Velikonoce i svatba, to vše jsou příklady významných událostí, při kterých jídlo sehrává jednu z rozhodujících rolí.

Udělejte si čas

Setkání nad dobrým jídlem je především příležitost k navázání užších přátelských kontaktů. Může to pomáhat i k hlubšímu poznání člověka, se kterým právě stoluji, a k lepším vzájemným vztahům.

Je však ironií moderního světa, že v době, kdy se díky moderní technice slova šíří rychlostí světla a valí se na nás jako vodopád, vymizely nejzákladnější dovednosti mezilidského styku - umění naslouchat lidem, s nimiž jsme v bezprostředním kontaktu.

Člověk je tvor společenský

To je také důvod, proč se se společenskou izolací a neúspěchy ve vztazích vyrovnáváme jen velmi obtížně. Jestliže s někým přestaneme mluvit, pak použijeme jednu z nejostřejších forem, jak vyjádřit své opovržení a pohrdání.

Každý z nás potřebuje někam patřit, chce být uznáván, milován, získat pozornost a účast. Pokud se nám stane něco nepříjemného, vyhledáváme někoho, komu se můžeme svěřit. Často v takové situaci zvolíme k setkání pozvání na večeři či oběd, zkrátka pozvání k dobrému jídlu.

Upevňuje vzájemné vztahy

Domácí prostředí by mělo být především místem dobré pohody a vztahů. Každý člen rodiny by měl mít potřebný prostor k tomu, aby mohl sdělovat vše, co je pro něj důležité.

Místem, kde se odehrává většina setkání v rámci rodiny, je kuchyň. Společná konzumace jídla totiž už od pravěkých dob upevňuje vzájemné vztahy a je potvrzením každého významného ujednání či dohody. Je zároveň příležitostí pro stmelování rodiny a vytváření pocitů sounáležitosti, sociální i psychické opory a především lásky.

Milovat a být milován je velmi silná celoživotní potřeba každého člověka. Posezení u dobrého jídla a pití, u prostřeného stolu může být krásným počátkem k otevřenému vyjadřování všech podob lásky a přijetí. Upřímná pozornost, kterou věnujeme ostatním, povzbuzuje jejich sebeúctu a vytváří pocit uspokojení a štěstí, podporuje dobrou vůli, prospívá vzájemné komunikaci a harmonickým vztahům. Člověk, který se cítí dobře, nikdy nemá potřebu útočit, nemusí nikoho zraňovat ani zesměšňovat.

Součást spokojeného života

Životní energie nám přináší reálnější šanci na úspěch, větší životní spokojenost, pohodu, tělesné, duševní i sociální zdraví. Jejím zdrojem je vše, co nám je příjemné. Pozitivní emoce podporují harmonické proudění energie a vyživují naše tělo i duši.

S tím úzce souvisí také jídlo, dobré vztahy s rodinou a okolím. Existenci životní energie si každý z nás určitě uvědomuje, zejména když pociťuje její nadbytek nebo nedostatek. Fyzickou energii získáváme pohybem, jídlem a odpočinkem, energii duševní čerpáme vzděláním, kulturou, přírodou a vztahy a energii duchovní nám dává láska a víra.