Místo fyzického násilí ženy spoléhají na jemnější formy agresivity, jako je vyloučení ze skupiny, když se cítí být ohroženy.

Experimentální studii zkoumající chování mužů a žen při soutěžení provedla psycholožka Joyce Benensonová z Harvardské univerzity. Pokud při hře nehrozilo sociální vyloučení, strategie mužů a žen se příliš nelišila. Ale jakmile byl do hry zapojen faktor sociálního vyloučení, ženy okamžitě začaly spojovat síly s jedním z oponentů, aby mohly vyloučit třetího hráče.

„Sociální světy mužů a žen se liší, ženy se obávají více odcizení, zatímco muži se obávají, že budou zbiti. V rámci primární konkurenční strategie se ženy snaží tvořit exkluzivní spojenectví, zatímco muži se snaží nad oponentem získat přímou dominanci,“ tvrdí doktorka Benensonová.