Vzpomínám na některé z těchto žen. Často se těšily celý týden na tu slastnou chvíli, kdy zasednou ve správním státním orgánu podobném jakémusi revolučnímu soudu. Rozhodovaly o osudu nešťastnic, které nechtěně otěhotněly a nacházely se před tímto „revolučním tribunálem“ v hodně ponižující situaci.

Jsem přesvědčen, že nejedna z jejich mučitelek trpěla úchylkou, které se říká pseudopedagogický sadismus (zvláštní forma sadismu, která klade důraz na poslušnost a disciplínu). Ostatně už formulace „nejlépe matka více dětí“ předurčuje zmíněnou ženu k tomu, že nedokáže nezaujatě posoudit žádost například svobodné a opuštěné ženy o umělý potrat.

Tyto ženy z lidu nebraly příliš vážně povinnost zachovávat mlčenlivost (tehdy se jí říkalo lékařské tajemství). Zejména v menších městech radostně rozšiřovaly všechny pikantní detaily, jak k otěhotnění došlo, zvlášť pokud se týkaly lechtivých intimit.

 

Na Slovensku vznikají na některých gynekologických odděleních nepříjemné situace. Gynekologové tam odmítají provádět interrupce kvůli takzvané výhradě svědomí.

 

Jedním z důvodů umělého potratu byla „ztížená situace neprovdané ženy“. Nemusela to být žena svobodná. Stačilo, když se za otce dítěte označil jiný muž než manžel. Vznikaly tak případy profesionálních otců. Podnikaví mladí muži dosvědčili za úplatek pohlavní styk s takovou nešťastnicí.

Pamatuji si, že se jeden z nich objevoval u jedné okresní interrupční komise pravidelně. A to i několikrát do roka. Pochopitelně, pokaždé s jinou žadatelkou.

Před několika lety mne zaujal problém hluboce věřícího soudce u rozvodového soudu. Obávám se, že nedokáže spravedlivě obhajovat rozvodovou při.

Interrupce - nepopulární zákrok

Římskokatolická církev má protirozvodové snahy přímo v popisu práce. Vzpomeňme, jaké úsilí museli vynaložit i někteří panovníci, aby dosáhli u papeže rozvodové výjimky. Dost se jim to prodražilo. Levnější bylo, když se od Říma odtrhli. Nebo když nechali manželku popravit, jako třeba anglický král Jindřich VIII.

Slovenský kolega si nedávno stěžoval na situaci v řadě slovenských nemocnic. Gynekologové tam odmítají provádět interrupce kvůli takzvané výhradě svědomí. Na některých gynekologických odděleních pak vznikají nepříjemné situace.

Na tuto výhradu se často vymlouvají i lékaři, kterým se do nepopulárního zákroku nechce. A taky tam mají kvůli výhradě svědomí problémy s předepisováním antikoncepce. Myslím, že hluboce věřící lékař v postavení gynekologa se často dostává do stejné situace jako Svědek Jehovův v roli přednosty transfuzní stanice.

Jeden ze senátů Ústavního soudu vydal nedávno nález, podle kterého by někdejší členství v komunistické straně mohlo souviset s dnešním rozhodováním soudců.

Je typické, že nikdy nejednal třeba o neobjektivním vlivu náboženského přesvědčení nebo nekomunistických politických názorů na rozhodování dnešních soudců.