Zkoumání podrobili 16 tisíc lidí, kteří se narodili v dubnu 1970. Když jim bylo 5, 10, 16, 26 a 30 let podrobně odpovídali na otázky, které se týkaly zejména jejich schopnosti navazovat přátelství a možnými pocity osamělosti.

Vědci konfrontovali osobní zpovědi dotazovaných s výpověďmi jejich učitelů, kteří hodnotili postavení a popularitu jedinců zapojených do výzkumné práce v dětském kolektivu.

Nesmělí přijdou k hotovému

Pozdější úspěch nesmělých v přísně organizované politické nebo společenské struktuře odborníci vysvětlují tím, že vlastně už přicházejí k hotovému a danému. Své partajní kolegy si totiž nemusejí vybírat, nehrozí jim odmítání, s nímž se dosud běžně setkávali, a snáze navazují kontakty. Dočkávají se i uznání, o které předtím marně usilovali.

Navíc jsou takto orientovaní jedinci ochotni bez námitek akceptovat příslušnou hierarchii, což jim v konečném efektu umožňuje dosahovat v ní vyšších stupínků.