Seznam velmi osobních otázek týkajících se financí, ale třeba i víry či rodiny zveřejnila právnická firma Bros Bennet. Podle jejích zástupců sice není takové vyptávání příliš romantické, ale znalost například finančních poměrů či tajných sklonů partnera je velmi důležitá proto, aby vztah vydržel dlouhou dobu.

Výčet otázek "na tělo" byl sestaven ve zvláštní studii serveru unbiased.co.uk na základě zjištění, že leden je měsícem, kdy mají rozvodoví právníci nejvíce práce.

Britský server Daily Telegraph vybral některé z nich:

Finance
Jste navzájem obeznámeni o stavu vašeho majetku?
Jak se díváte na jeho sdílení v budoucnu?
Máte stejný názor na šetření?
Rodinná pouta
Jaké vztahy máte s vaší širší rodinou?
Měli jste už nějaké větší konflikty?
Děti
Chcete děti? Kolik?
Jak chcete vychovávat své děti? Jaké hodnoty jim chcete předat?
Máte společné názory na vzdělávání dětí?
Zaměstnání
Jsou vaše kariérní dráhy kompatibilní?
Budete se chtít vzdát kariéry kvůli dětem?
Partnerské role
Budete chtít uplatnit tradiční model - žena ochránkyně rodinného krbu, muž chlebodárce?
Kdo se bude starat o finance?
Budete si rodinné povinnosti dělit rovným dílem?
Volný čas
Baví vás stejné věci?
Máte podobnou představu o ideální dovolené?
Máte nějaké tajné závislosti (fotbal, nakupování, čokoláda, atd.)?
Víra
Budete chtít dětem předat nějakou víru či náboženství?
Upřímnost
Máte vyřešeny všechny předešlé vztahy? Jaké city chováte k bývalým partnerům či partnerkám?