Jak potvrdily i předchozí vědecké studie, lidé se často nedokáží pravdivě vyjádřit o svých partnerech. Nedokáží ani popravdě říci, co k nim cítí či necítí. Na první pohled vypadají velmi šťastně, ale ve skutečnosti tomu tak mnohdy není.  A právě proto vědci z University of Rochester vymysleli speciální testy, které dokáží odkrýt i to, co lidé o svých pocitech k partnerovi tají. 

Vědci otestovali 116 dobrovolníků, kteří měli přiřazovat pozitivní slova jako "mír" či "sdílení" a negativní slova jako "smutek" či "nepřátelský", ke jménu a popisu svého partnera či partnerky. Během přiřazování slov byli dobrovolníci monitorováni a na odpovědi měli jen pár vteřin, tak aby neměli žádný čas na přemýšlení.

Cílem testů totiž bylo získat automatické reakce lidí na různá slova a slovní spojení.

Pravděpodobnost rozchodu

Díky testům lze tedy odhalit, jak lidé své partnery skutečně vnímají a jakou mají šanci, že jim jejich vztah vydrží.

Výzkum potvrdil, že pokud lidé mají obecně dobré vztahy se svými protějšky, pak k nim snáze přiřazují pozitivní slova, než ta negativní. Mají tak větší pravděpodobnost, že jim jejich vztah vydrží.

Naopak ti, co jsou se svou láskou nespokojeni, pak snáze přiřazují ke svému partnerovi negativní slova, přičemž s pozitivními věcmi je spojují minimálně. Podle psychologů je velká pravděpodobnost, že tito lidé své vztahy do roka ukončí.

Proto má-li někdo o svém partnerovi pochybnosti, díky tomuto testu mu odborníci mohou říct, jak si skutečně stojí a zda jejich láska má nějaké šance na přežití.

Studie byla zveřejněna v magazínu Psychological Science.