"Obezita se stává vážným celospolečenským problémem, a pokud stát výrazněji do jejího předcházení a léčby nezasáhne, bude znamenat, že zdravotnictví vydá mnoho miliard navíc na léčbu doprovodných nemocí," řekla v úterý primářka Marie Kunešová, vedoucí centra pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologického ústavu v Praze.

Bandáží žaludku proti obezitě

Její kolega, docent Martin Fried z Centra pro léčbu obezity pražské společnosti Iscare, dodal, že v poslední době u nejtěžších případů se léčba provádí chirurgickým zákrokem. "Jde o bandáž neboli zaškrcení žaludku do tvaru přesýpacích hodin. Vzniká tak malá horní část o objemu do 25 mililitrů, spojená zúžením se zbytkem žaludku. Snědení byť i malého množství potravy naplní a roztáhne horní část žaludku. Pacient má pocit sytosti, který přetrvává i několik hodin," řekl docent Fried.

Podle docenta Frieda tento zákrok je možný u pacientů vysoce obézních. Váhové úbytky dosahují 35 kg za prvních dvanáct měsíců a za další rok zhruba deset kilogramů. Pak se již váha většinou stabilizuje.