Přestože mnozí vstupují do manželství s předsevzetím, že jejich vztah hned tak nic nerozdělí, realita bývá mnohdy zcela jiná, což potvrzují i statistiky.

Již tři roky po svatbě je ve vztahu nespokojena více jak třetina párů. Každým rokem pak přibývá větších a větších sporných míst, lidé se stále více hádají, jsou si nevěrní, až vše jednoho krásného dne vyústí v rozchod či rozvod.

„Člověk se po sdělení rozchodu dostává do stadia psychického šoku, který je charakterizovaný agresivitou nebo naopak úplnou pasivitou. Rozhodnutí o odchodu zasahuje celou rodinu se všemi důsledky,“ upřesňuje Laura Janáčková, zakladatelka projektu Institut partnerských vztahů a dodává:

„Trvalý stres a nejistota spolu s narušeným sebepojetím vedou k celé škále psychosomatických projevů. Pocity nezvladatelnosti zásadně snižují výkon a motivaci v pracovní oblasti. Člověk se tak dostává do krizové situace s pocitem její nezvladatelnosti. Okolnosti ale vyžadují, aby lidé v této situaci řešili a učinili zásadní rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich život, ale eventuálně i jejich dětí.“ [celá zpráva]

Pomoci mohou odborníci z více oblastí

Lidé řeší tyto situace různě. Velmi často využívají služeb různých poradců, koučů či psychologů. Podle Janáčkové je ale dobré využít poradenství i právníků a lékařů, jež člověku pomohou získat nejen informace, ale i stabilizovat zdravotní stav, jež může být při takovém rozvodu doslova před zhroucením.

Řešení nabízí i Institut partnerských vztahů, který nabízí komplexní péči od předních českých specialistů z řad psychologů, zdravotníků, lékařů i právníků, kteří dokáží pomoci nejen se samotným rozvodem, ale i se vším, co s tím může souviset, včetně nejrůznějších kurzů, jež lidem pomohou k rychlému návratu do spokojeného života. [celá zpráva]