Tomografické vyšetření umožní prostorově zobrazit funkční vlastnosti jednotlivých tkání a orgánů pomocí počítače. CT vyšetření současně vystaví tělo rtg paprskům, které detailně vykreslí tvary a strukturu jednotlivých orgánů.

Aby se orgány daly lépe odlišit, je třeba nitrožilně podat malé množství kontrastní látky. Radioaktivní látka se aplikuje do žíly v paži. Před některými vyšetřeními je zapotřebí kontrastní látku také vypít. Pak už stačí jen položit se na lůžko, které pacienta posouvá detekčním prstencem, a zapnout přístroje.

Vyšetření není bolestivé

Vyšetření znamená skutečný průlom v diagnostice rakoviny. Je velkým pomocníkem lékařů a mnoho přinese i pacientům. Vůbec nebolí, je třeba jen přetrpět vpich, který je stejný jako při odběru krve. Komplikace spojené s podáním radioaktivní nebo vypitím kontrastní látky prakticky nepřicházejí v úvahu. Vyšetření je sice finančně náročné, ale protože znamená velký přínos pro pacienty, je plně hrazeno z prostředků zdravotních pojišťoven. Je však nezbytné mít doporučení od ošetřujícího lékaře - onkologa.