Výlučnou roli při postupném snižování počtu obyvatel hraje snížení plodnosti v posledních 13 letech.

"Tento pokles byl v našich podmínkách velmi rychlý, bezprecedentně hluboký a trvá déle, než byl na jeho počátku kdokoli ochoten jen připustit," uvádějí autoři.

Mezi roky 1991 a 1996 se plodnost Češek "propadla" z 1,89 na 1,19 živě narozeného dítěte na ženu, čímž předstihla v poklesu všechny vyspělé země.

Narodí se více dětí?

Během příštích deseti až 15 let by podle autorů měla plodnost vzrůst.

Tato doba je totiž krajní hranicí pro ženy narozené koncem 60. a začátkem 70. let, které se musí rozhodnout pro dítě, či bezdětnost.

Prognóza počítá také se zvýšením průměrného věku dožití v letech 2020 až 2030 u mužů na 77 až 78 let a u žen na 82 až 83 let.

Počty lidí v postproduktivním věku by tak měly do roku 2030 vzrůst z dnešních 2,1 miliónu na tři milióny, v roce 2050 by mělo být seniorů již 3,6 miliónu, tj. každý třetí bude v důchodu.