„Jak ženy překročí určitý věk, začnou pociťovat, že se blíží konec období jejich plodnosti. Instinktivně pak tuto situaci řeší svou zvýšenou sexuální činností,"uvedli texaští vědci ve své studii.

Během ní zkoumali sexuální život devíti set žen. První skupinu tvořily ženy ve věku mezi 19 a 26 roky, druhou ve věku mezi 27 a 45 roky a třetí starší 46 let.

Nižší plodnost, vyšší chuť

„Ženy ve střední skupině byly výrazně více hnány sexem, věnovaly se více sexu a měly více sexuálních fantazií než ženy starší a mladší, měly také více náhodných známostí,“ uvedl profesor David Buss z University of Texas.

„Zjistili jsme, že ženy po třicítce mají sexu nejvíce. Může to mít podvědomou úroveň, ale také vědomou, ženy dobře vědí o své upadající plodnosti,“ potvrdila doktorka Pam Spurrová z Londýna.