Výklad snů a jejich symbolika jsou staré jako lidstvo samo. V každé kultuře a civilizaci se našli jedinci, kteří se věnovali této činnosti a snažili se v symbolech a výjevech najít předpověď budoucnosti. O snech s erotickým nádechem toto platilo dvojnásob.

„Způsobů, jak se věštci, ale i vědci snažili vykládat sny, je mnoho. Jednou z možností je i výklad na základě symbolů,“ vysvětluje psycholožka Kateřina Hollá ze serveru sexualne.cz.

Sny lze rozdělit na ty, ve kterých jsou jasné sexuální scény a na takové, které na první pohled s erotikou nemají nic společného, ale podvědomě jsou vášní plně nabity.

„Symboly spatřované ve snu plném odvážných milostných scén následně na základě analýzy ukáží, že jde o touhu poznat něco nového, neznámého. Může jít o dobrodružství, které se sexem nemá nic společného. Na druhou stranu se nám může často opakovat sen, ve kterém jedeme na koni a jeho symbolický výklad může odhalit touhu po hlubokém sexuálním prožitku,“ vysvětluje psycholožka.

Erotické představy mají více ženy

Trochu jiné je to s erotickými fantaziemi a sněním, při kterých si cíleně představujeme své touhy.

„Více a raději sní ženy než muži. Součástí snění žen jsou i touhy po tom, aby i ony samotné byly předmětem erotických fantazií. V dospívání sní dívky o vytouženém princi, s přibývajícími zkušenostmi pak sny získávají reálnější představy. V době hledání partnera jsou erotické představy a fascinace jedním z hlavních kritérií výběru. V dospělosti si ženy nejčastěji představují sex se svým partnerem, ovšem jinak, než jak probíhá obvykle,“ říká sexuolog Zlatko Pastor z pražského zdravotního zařízení GONA.

K těmto fantaziím patří představy o tom, že se žena miluje s mužem na nějakém veřejném místě kde hrozí, že budou odhaleni, časté jsou i fantazie, ve kterých žena se svým partnerem praktikuje sex s dalšími muži najednou, nebo před ním provozuje sex se ženou.

„V těchto případech může jít o vnitřní touhu po porozumění, pohlazení a lásce, nikoli o skutečné lesbické sklony, jak se mnohé ženy obávají. Sex na veřejném místě zase může znamenat podvědomou touhu po odhalení vztahu, sex s více muži může v ženě vyvolávat libé pocity vlastní neodolatelnosti,“ upřesňuje sexuolog.

 

Více a raději sní ženy než muži. Součástí snění žen jsou i touhy po tom, aby i ony samotné byly předmětem erotických fantaziíZlatko Pastor, sexuolog

 

Nepodceňujte své touhy

Obecně platí, že každá často opakovaná fantazie vyjadřuje nějakou skutečnou touhu a zobrazuje vnitřní přání. Například pokud ženu sexuálně vzrušují pouze představy spoutání, ponížení, bolesti či ovládání, je pravděpodobné, že žena bude mít masochistické sklony.

Na druhou stranu značná část žen se někdy ve svých představách setkala se scénou, kdy je ovládána silným partnerem a postavena do role trpitelky, otrokyně či prostitutky. Tyto představy prožívá velká část žen, přestože o realizaci takového zážitku určitě nestojí žádná z nich.

„Takové fantazie se týkají moci a bezmoci a v představách se objevují obě varianty, tedy jak scény, kdy ženy vystupují v roli ponížených prostitutek, služebných či zajatkyň, tak i představy, kdy ženy muže plně ovládají či zaučují v sexuálních praktikách.

Tyto fantazie v prvním případě většinou souvisí s touhou po pasivním sexu, kdy si žena milování jen užívá bez uplatnění vlastní aktivity, nebo ve druhém případě naopak udává tempo, které jí plně vyhovuje,“ vysvětluje psycholožka Kateřina Hollá.

Podle odborníků není dobré chtít své představy a touhy vědomě potlačovat. Ale naopak, pokud jde o reálná přání, měla by žena na jejich převedení do praxe opatrně navést svého partnera. Postupné uskutečňování fantazií totiž může být tím, co zevšednělé partnerské lože obohatí a přinese do něj nové zážitky.

Splňte si tajná přání

Experimentování a hraní je běžnou součástí lidské sexuality. „Uskutečnění konkrétní fantazie bude záviset především na intenzitě přání. Velmi naléhavá představa bude ženu pobízet do akce.

Zda se přání uskuteční také hodně záleží na temperamentu ženy, na umění odhodit stud a na morálních zásadách, které žena vyznává. Pokud ale žena prožívá nějakou představu dlouhodobě a má chuť ji zrealizovat, neměla by se bát prolomit psychické zábrany. V sexu totiž platí, že hranice toho, co je již nepřípustné je pro každého z nás jiná. To znamená, že pokud praktika vyhovuje oběma stranám, je přípustná,“ vysvětluje psycholožka.