Přestože se každých 20 minut v Česku rozvede jedno manželství, což v celkovém počtu znamená, že se rozvádí každé druhé manželství, jen málokdy se jedná o bezbolestnou záležitost, jež se vyhne sporům ohledně rozdělení majetku, péče o dítě, stanovení výživného a podobně.

Dohoda je přitom stejně jako v jiných odvětvích práva nejlepším řešením pro oba. V případě soudního sporu totiž nevyhraje ani jeden z manželů.

S rozdělením majetku a k nalezení dalších sporných bodů tedy nemusí žádný pár absolvovat soud. Stačí, když se dva lidé dohodnou, vše sepíší a nechají potvrdit u notáře či advokáta. Jen u nemovitostí je ještě zapotřebí dohodu o vypořádání společného jmění manželů registrovat na příslušném katastrálním úřadě, pod který nemovitost spadá.

Jestliže dohoda není možná, pak má pár tři možnosti. Oslovit mediátora, rozvodového právníka či soud. Soudní vyrovnání se však může vléct i několik let, a proto je i soudci doporučováno využít služeb mediátora či posléze advokáta.

„Mediátor je v našich podmínkách relativně nový institut, který ale v případě profesionálního a cílevědomého vedení řízení může pomoci manželům k dosažení dohody. A to i tehdy, kdy si oba účastníci myslí, že dohoda nebude možná,“ vysvětluje právní poradce Miroslav Zeman ze serveru Profipravnik. cz.

Hlavním cílem mediátora je vést strany sporu, v tomto případě manžele, k dohodě o sporných záležitostech.

V Česku se v současnosti rozvádí každý druhý pár.

V Česku se v současnosti rozvádí každý druhý pár.

FOTO: fotobanka Profimedia

Aby byl mediátor úspěšný, měl by být spravedlivý a musí se snažit o eliminaci konfrontace mezi manželi. Musí také umět formulovat návrhy a překládat je do srozumitelné formy pro oba manžele. Důležitý je také cit pro vyváženost. Příklon pouze k jedné straně sporu by většinou uzavření dohody zabránil.

„Mediace probíhá tak, že jeden z manželů přednese své výhrady a následně svůj návrh, který odůvodní bez přerušování mediátora či druhého manžela. Následně dostává slovo druhý manžel, který může reagovat. Až poté se ke slovu dostává mediátor, který na základě výkladu a námitek manželů přiblíží možnosti a formy dohody, ke kterým se následně mohou oba manželé vyjádřit.

Mediátor se přitom snaží upozadit sporné momenty a naopak do popředí vyzdvihuje momenty nesporné, u kterých cítí, že na nich může být dosažena shoda. Zásadní je motivovat manžele k uzavření první, byť dílčí dohody. Uzavření dohody v první věci manžele vede k uzavírání dohod o dalších sporných otázkách,“ upozorňuje Zeman.

Mediátor tedy musí být výborným psychologem, který dokáže odhadnout osobnosti žadatelů o rozvod a jejich silné a slabé stránky, na jejichž základě dopomůže lidem nalézt shodu.

Cena mediace činí průměrně 3000 Kč za hodinu. Dohody navíc nemusí být dosaženo hned při prvním jednání, ale může jich proběhnout i několik, což samozřejmě služby mediátora výrazně prodražuje.

Kdy přichází na řadu rozvodový právník

V případě, že nepomůže mediátor nebo se manželé či jeden z nich nechtějí dohodnout v žádném případě, ať už pro zásadní neslučitelnost stanovisek, nebo kvůli osobní mstě, bude nutné vyhledat rozvodového právníka.

I rozvodový právník však může dosáhnout dohody bez soudu. „Při využití služeb advokáta pro komunikaci s druhým manželem je totiž vyvinut podvědomý tlak. Manžel musí následně komunikovat s odborně zdatnou osobností, která požívá určitého respektu a která zastupuje druhého manžela.

První z manželů tak může ztratit svou původní suverenitu, kterou vykazoval při jednání s druhým manželem. Následně se může objevit větší vstřícnost k uzavření dohody, a to i v případě, kdy se i druhý manžel nechá zastupovat advokátem.

V tuto chvíli také manželé pociťují náklady, které jim v souvislosti s právním zastoupením vznikají, což je další motivace pro snahu o dohodu,“ dodává Miroslav Zeman.

Advokátní zastoupení vyjde jedince na 1200 až 3000 Kč za hodinu, záleží na tom, jak renomovanou a známou advokátní kanceláří se necháte zastupovat. K uvedené částce je třeba připočítat částku odměny za konkrétní zpracování nutných dokladů či návrhů. Obecně lze cenu za vypracování rozvodu, návrhu na vypořádání společného jmění manželů nebo návrhu na stanovení výživného odhadnout na 2500 až 6000 Kč za zpracování jednoho dokumentu.

Na soudu obvykle nikdo nevydělá

Pokud k dohodě nedojde ani za přispění advokáta, pak nezbývá jiná možnost než se obrátit na soud. O tom, že se jedná o tu nejdražší variantu, vypovídají i jednotlivé poplatky, které se k soudnímu sporu vážou.

Za návrh na rozvod manželé zaplatí 1000 Kč, ale pokud budou chtít dosáhnout díky soudu vyrovnání, pak musí počítat s poplatky 3000 Kč za každou nemovitost, která je předmětem majetkového vypořádání. Navíc je zapotřebí počítat i s poplatky za služby advokátů. V případě návrhu na svěření dětí do péče či řízení o stanovení výživného se soudní poplatek neplatí.

Soudní řízení spojená s rozvodem a vypořádáním společného jmění manželů patří k náročnějším soudním sporům, především s ohledem na psychiku rozvádějících se manželů. Oba manželé často cítí povinnost před soudcem rozebírat intimní a mnohdy nevybíravá témata a kuriozity ze společného života. Pro všechny zúčastněné tak může být celá situace velmi stresující a nepříjemná.

Výhody mediaceVýhody advokátního zastoupení
Rychlost řešení sporuMožnost porady s odborníkem, který za vás kope
Kultivovaná cesta k dosažení dohodyVytvoření tlaku na protistranu
Vyloučení sporů mezi oběma stranami
Výhodnější pozice při jednání s protistranou
Nižší náklady řešení sporu