Ze statistik vyplývá, že za prvních šest měsíců letošního roku počet případů tohoto trestnému činu v zemi oproti loňsku stoupl o 68 procent.

Místní parlament zprávu právního výboru přijal a pověřil místní vládu, aby vypracovala patřičnou novelu. Žádný časový plán, kdy by mělo zákonodárné shromáždění o tomto problému opět jednat, zatím nebyl stanoven.

V Zambii je poměrně běžné, že zprávy parlamentních komisí a výborů slouží jako podklad pro vládu, která z nich vypracovává návrhy zákonů.