Závěry výzkumu, které byly zveřejněny v časopise West Australian, jednoznačně prokázaly, že zelený čaj má skutečně blahodárné účinky. Badatelé podrobili zkoumání 130 pacientů postižených rakovinou prostaty, které porovnali s téměř třemi stovkami zdravých jedinců.

"Studie ukázala, že pozitivní účinek zeleného čaje se zvyšuje s jeho zvýšenou konzumací a stupňuje se s dobou, po níž trvá. Dokonce i jeho nepravidelné požívání má prospěšný vliv na celkový stav organizmu," řekl profesor Colin Binns z univerzity v Perthu.

Podle čínských výzkumníků nejde v tomto případě o nic nového a objevného, jen se potvrdilo, co bylo dobře známo již v minulosti. Zelený čaj se totiž odnepaměti používal k podpoře trávení, osvědčoval se jako prostředek pro očištění jater od jedovatých zplodin a sloužil k uchování a kýženému znovunabytí potřebné životní energie.