Neoholení muži podle průzkumu společnosti Strategy One souloží v průměru 7,8krát měsíčně, zatímco pánové, jejichž líce objíždí ostrá žiletka alespoň pětkrát týdně, mají sex v průměru 15,5krát měsíčně.

Ale ze studie také vyplynulo, že oholení muži jsou také šťastnější v životě, více otevření a společenštější a více se jim plní jejich sny a přání.

Oholená tvář působí pozitivně i na pracovním trhu. Muži, kteří se holí alespoň pětkrát týdně, mají prý práci dvakrát častěji než ti, kteří po žiletce sáhnou jen dva dny v týdnu.

S tím, že je hladká tvář více přitažlivá pro ženy než strniště, ale absolutně nesouhlasí psychologové z britské Northumbria University. Strniště je totiž podle nich pro ženy velmi přitažlivé a vzrušuje většinu z nich, pro hladce oholené líce má naopak slabost jen menšina z nich. Ale plnovous a bradky jsou také nepříliš oblíbené, takže strniště nesmí přerůst, což se snadno stane rychle. Muži se strništěm snadněji ženy přemluví k sexu, manželství i plození dětí.

Strniště je znakem sexuální zralosti

Podle britských odborníků nabízejí muži se strništěm ženám to nejlepší z celého světa – nepříliš silnou mužnost, ale přitom vyzrálost a také potenciál, že naroste plná bradka.

„Vousy a bradky mají silný sociosexuální signál a jsou zřejmým biologickým znakem sexuální zralosti,“ uvedl doktor Nick Neave z Northumbria University.

Muži se strništěm byli v experimentální studii hodnoceni jako silní, zralí, agresivní, dominantní a mužní. Ale také jako nejromantičtější partneři jak pro krátkodobý vztah, tak pro dlouhodobý. Jako nejmužnější pak hodnotily ženy tváře s bradkou, které byly rovněž nejagresivnější a společensky nejzralejší, ale zároveň byly pro ženy nejméně atraktivní a získaly nejméně preferencí pro krátkodobý vztah.

Naopak muži s hladkými tvářemi byli vnímáni jako nejméně mužní, dominantní, agresivní a sociálně zralí. Nejhorší hodnocení si získali také z perspektivy navazování dlouhodobých vztahů a manželství.

Ženy si vybírají, s kým riskují sex na jednu noc. Mužům je to jedno.

Nejen podle vědců je několikadenní strniště nejvíce sexy.

FOTO: fotobanka Profimedia

„Vousy mohou být ženami sexuálně vyselektovány kvůli asociacím s mužskou úspěšností, přestože je to vizáž hrozivá. Hladce oholené tváře naproti tomu napovídají, že je muž klidný a zřejmě má znak sexuální nezralosti. Narůstající míra porostu tváří souvisí se zvýšeným vnímáním agresivity, takže vousaté tváře jsou vnímány jako nejagresivnější, zatímco hladce oholené tváře byly nejméně agresivní.

To znamená, že ženy nevybírají tváře zobrazující vysokou či nízkou míru mužnosti, ale dávají přednost mužům, kteří jsou prostě zralí – po pubertě – ale ne příliš mužní. Stejné znaky byly prokázány u preferencí pro dlouhodobý vztah,“ uvedl Nick Neave.