„Tyto objevy naznačují, že slova samotná dokážou aktivovat náš matrix související s bolestí. Dokonce i verbální stimul vede k jasným reakcím v určitých oblastech mozku,“ tvrdí profesor Thomas Weiss z Friedrich-Schiller-Universität v Jeně.

Při několika experimentálních pokusech v Německu se potvrdilo, že slova související s bolestí či navozující představu fyzického utrpení aktivují centrum bolesti v mozku. A už pouhý hovor o bolesti či aktech s bolestí souvisejících může vyvolat fyzicky velmi nepříjemné pocity.

„Může to být podstatné pro osoby s chronickými bolestmi, u nichž je důležité, aby na bolest nemyslely a nezabývaly se jí,“ dodal Weiss.