Londýnští odborníci analyzovali statistické údaje z předešlých let a z několika tisícovek záznamů zjistili, že ženy s vyšším vzděláním a postavené na vyšším společenském žebříčku umíraly na rakovinu prsu až o padesát procent častěji než ženy s nižším vzděláním z dělnických profesí.

Lepší péče pro chudé převrátila situaci

Sami vědci se však nad svými výsledky podivují, protože ještě na počátku devadesátých let minulého století byl údajně tento trend opačný. V letech 1986 až 1992 umíraly nevzdělané ženy o třináct procent častěji než profesionálky.

"Tradičně jsou profesionálně vytížené ženy ve větším ohrožení, protože mají méně dětí, a to v pozdějším věku, což jejich organizmu neprospívá," řekla profesorka Valerie Beralová z oxfordského Královského centra pro výzkum rakoviny.  

"Dříve, v osmdesátých letech, však měly mnohem lepší zdravotní péči než chudší a méně vzdělané ženy, takže ve výsledku na rakovinu umíraly méně. Nyní se i ženám z nižších sociálních tříd dostává kvalitní péče, proto předhánějí ženy z vyšších vrstev a umírají méně často," vysvětlila příčinu změny Beralová.