Výzkumný tým doktora Dale Haye z univerzity v anglickém Cardiffu se zabýval skupinou žen, které trpěly poporodními depresemi, a jejich ratolestmi po dobu jedenácti let. Cílem studie bylo prokázat, do jaké míry duševní stav matky ovlivňuje chování dítěte během jeho dalšího vývoje.

Se studií souhlasí i učitelé

Vědci podrobovali pozorované jedince průběžným testům a prohlídkám a konečné výsledky zaznamenávali po jednom, čtyřech a nakonec po jedenácti letech od narození dítěte.

Závěr studie prokázal, že agresivita se skutečně projevuje častěji u dětí, jejichž matky deprese prožily. Ke konečným výsledkům se souhlasně připojili též učitelé, kteří byli k pozorování přizváni.

Špatné soustředění a hyperaktivita

Jak přesně tento syndrom funguje, není zatím známo, ale podle teorie doktora Haye v něm hraje důležitou úlohu neschopnost postižených dětí soustředit se a jejich častá hyperaktivita, která se později ventiluje otevřenou agresivitou.