Vyhledat partnera na povel nebo se na povel zamilovat je věc nemožná. K tomu, aby došlo k pohnutí mysli zvanému zamilovanost, je nutná chemická reakce, jež proběhne mezi oběma jedinci. A právě to zajistí odoranty.

„Odoranty hrají v zamilovanosti velkou roli a protějšku signalizují z hlediska reprodukce mnoho důležitých věcí. Informují například o pokrevní příbuznosti, o zdravotním stavu jedince, o tom, v jaké fázi hormonálního cyklu se protějšek nachází, a v neposlední řadě ukazují to, že daný jedinec je opačného pohlaví,“ vysvětluje psycholog a sexuolog profesor Petr Weiss ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Fungování odorantů potvrdily i pokusy

Odoranty zajímají mnoho vědců. Ve světě proto neustále probíhají pokusy, které mají objasnit, zda výměna informací chemickou cestou na úrovni čichových signálů mezi jedinci skutečně probíhá či nikoli.

„Při jednom z pokusů nosili muži na holém těle po dobu dvaceti čtyř hodin jedno tričko bez toho, aby použili nějakou kosmetiku. K tričkům si pak čichaly dívky a na základě toho, jak vnímaly pach z jednotlivých triček, určily pach potu jednotlivých mužů podle přijatelnosti.

Vyhodnocení testu ukázalo, že dívky vybíraly jako nejméně přijatelná trička, jež nosili muži, kteří jim byli imunologicky nejblíže. Tedy ti, kteří by z pohledu imunity byli pro případné společné potomky těmi nejhoršími otci. Z pohledu rodičovství je totiž ideální, aby rodiče měli co nejvzdálenější imunitní výbavu. To totiž potomkovi umožní získání odolnosti vůči širší škále infekcí, což byla z evolučního hlediska jednoznačná výhoda,“ vysvětluje profesor Weiss.

Vytváří je každý z nás

Odoranty jsou látky, které vznikají bez našeho vědomí, a jejich produkci
tak nemůžeme ovlivnit. „U žen se vytvářejí nejvíce v okolí poševního vchodu, kolem dvorců bradavek a na temeni hlavy. U mužů v podpaží. Pokud tedy žena skloní hlavu a opře si ji o mužovo rameno, dochází k velmi intenzívní výměně odorantů,“ vysvětluje profesor.

Moderní doba ale přináší vymoženosti, které v lidech potlačují jejich přirozené chování. Výzkumy ukazují, že určitým problémem může být užívání antikoncepce, která u žen snižuje schopnost vnímání odorantů partnera.

Zdá se tak výhodnější, aby žena začala antikoncepci užívat až poté, co si již partnera vybere. Pokud je tomu obráceně, stane se, že v okamžiku, kdy s manželem zatouží po dítěti a vysadí antikoncepci, zjistí, že jí vlastně manžel nevoní. Často pak vzniká problém zasahující do intimních vztahů páru včetně jejich sexuálního souladu,“ vysvětluje sexuolog.

  Odoranty do jisté míry kopírují hormonální stav organismu. FOTO: Novinky

Jejich vznik souvisí s hormonálními změnami

Tvorba odorantů není po celou dobu života stejná, ale mění se jak cyklicky, tak i během života. U ženy například dochází k jejich nejintenzivnější produkci v době ovulace.

„Odoranty do jisté míry kopírují hormonální stav organismu. V době ovulace je žena fyziologicky připravena k oplodnění. I když často o tom, že právě ovuluje, sama neví, chová se v této době jinak. Například více odhaluje své tělo, častěji navštěvuje bary a koketuje, výrazněji se líčí a zdobí šperky. Také více masturbuje a je častěji nevěrná.
To všechno dělá proto, aby muže zaujala a dala mu najevo, že v této době touží po sexu a je k němu připravena.

Na stav ovulace ale reagují i odoranty, jež k muži vysílají výraznější signál o tom, že nadešla vhodná doba ke zplození potomka. Všechny tyto reakce přitom probíhají podvědomě,“ říká profesor.

Jistým klamáním v této úrovni je používání kosmetických přípravků. „Žena je jedinou samičkou, která má skrytou ovulaci. Všechny jiné naopak dávají samečkům najevo, že nadešla doba nejvhodnější k páření, a to například změnou barvy zadečku.

Tato výjimka u druhu Homo sapiens podle všeho souvisí s tím, že v dobách, kdy lidé ještě žili v tlupách a docházelo k volným sexuálním stykům mezi jednou ženou a mnoha muži, bylo vhodnější utajit, s kým počala svého potomka. Pokud si více mužů myslelo, že by potomek mohl být jejich, znamenalo to pro dítě více ochrany a pro jeho matku lepší přístup ke zdrojům. Je tak možné, že používání voňavých kosmetických přípravků a parfémů je vlastně jakýmsi maskováním ovulace i dnes.

Zároveň ale platí i to, že nejoblíbenějšími parfémy jsou stále ty, k jejichž výrobě byly použity výtažky z pohlavních žláz živočichů. Ty totiž v člověku vyvolávají podobné reakce, jaké mají právě odoranty,“ dodává sexuolog.

Působí i u homosexuálů

Americká psycholožka Martinsová provedla pokus na 82 osobách různého pohlaví a orientace, k němuž užila dalších 24 dobrovolníků, kteří měli hodnotit pach jedinců z první skupiny.

Výsledky ukázaly, že ženy i heterosexuální muži hodnotili jako nejméně příjemný pach homosexuálních mužů. Naopak homosexuální hodnotitelé považovali pach homosexuálů jako neutrální, tedy takový, který jim nevadí.

Závěr studie tedy ukázal, že na vnímání odorantů působí i sexuální orientace obou skupin.