Každý pár by se měl naučit respektovat sebe sama, umět si vyznávat lásku, partneři by se měli tolerovat a takzvaně přijímat i se svými chybami. Tyto nabyté zkušenosti pak mohou aplikovat na svém dítěti. Kvalita vztahu se totiž odráží i do duše dítěte.

Být dobrým rodičem si přeje být každý z nás, psychologové shrnuli několik zásadních poznatků do souhrnu nazvaného pozitivní rodičovství.

Principy pozitivního rodičovství
rodiče se kvalitním partnerským vztahem připraví na rodičovství
naučí se děcko respektovat
naučí se pěstovat empatii, neboli vcítění se do tužeb, potřeb citů ostatních
maximálně využívají láskyplného dotyku
jsou pozorní k dětskému pláči a kvalitě spánku
rozvíjejí u dítěte pocit sounáležitosti
praktikují pozitivní vymezování hranic chování
snaží se o vyvážení péče o rodinu a pracovních povinností

"Na rodičovskou roli se mnozí dospělí připravují a i když se stávají rodiči, dorůstají do nové životní role se všemi svými původními chybami. Rodičovství je určitou životní etapou, ve které je důležité si uvědomit, že na dítě má největší vliv rodina," poznamenala  psycholožka Mgr. Ing. Marie Nováková.

Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme.

Zkušenosti z prenatálního stádia v nás zanechávají hlubokou stopu. Také miminka emoce intenzivně vnímají, i když si je nepamatují.

FOTO: fotobanka Profimedia

Rodiče tedy nejenže jsou prvními dodavateli hmotných potřeb (jídlo, ošacení, hračky), ale zároveň dítěti musejí dodat pocit bezpečí. Táta s mámou mají dětem pomoci hledat, kým se mohou stát, musejí je přijmout i s jejich chybami.

Psycholožka Nováková přirovnává výchovu dítěte k modelu zahradníka, který sází semínko-děcko, z nějž postupným zaléváním a hnojením vychovává květinu-dospělého člověka.

"Co se do dítěte vloží v prvních letech dětského života, v dospělosti se vrátí. I když se samozřejmě v období dospívání květinka zachvěje a rodiče-zahradníci s ním, musejí rodiče vytrvat, než puberta pomine," dodává Nováková.

Ranými vzpomínkami jsme ovlivněni, proto například posttraumatické poruchy mohou mít základ v raných zážitcích, tedy i negativních.

Vzpomínkami z dětství jsme všichni ovlivněni, proto například posttraumatické poruchy mohou mít základ v raných negativních zážitcích.

FOTO: fotobanka Profimedia

Informace o výchově dítěte můžete získat též na seminářích Pozitivní rodičovství pořádaných Nadací Naše dítě.