Tým odborníků z Londýnské univerzity tvrdí, že lidé by s postupujícím věkem měli rozvíjet své poznávací schopnosti.

Výzkum se zaměřil na přibližně 5 350 úředníků ve věku od pětatřiceti do pětapadesáti let a zkoumal, zda se úředníci ve svém volném čase věnují některé ze třinácti nabízených činností. Mezi nimi se vyskytovaly aktivity, které vyžadují nižší úroveň koncentrace, ale zároveň činnosti, které jsou naopak duševně náročnější, včetně návštěv kulturních akcí a večerních kurzů.

Následovaly poznávací testy zaměřené na paměť, slovní zásobu a matematickou logiku.

Duševně aktivním lidem mozek neochabne

Výsledky výzkumu prokázaly, že duševní podněty kladně ovlivňují poznávací schopnosti člověka ve středním věku. Lidé, kteří se pravidelně věnují aktivitám vyžadujícím vyšší míru koncentrace, v testech totiž jednoznačně uspěli lépe než osoby, které se věnují třeba jen domácím pracím.

"Někteří lidé věří, že naše poznávací schopnosti jsou pevně dány a že se s věkem zákonitě postupně horší," řekla vedoucí výzkumu Archana Singh-Manouxová zpravodajskému serveru BBC News. Ale výsledky testů podle ní prokázaly, že rozličné aktivity poznávací schopnost člověka ovlivňují. "Lidé ve středním věku by měli zůstat aktivní a stále se rozvíjet," dodala.

Výsledky výzkumu byly publikovány v odborném časopise Journal of Epidemiology and Community Health.