Některé ženy nestihnou zjistit, že jsou vzrušené, i když jejich fyzické reakce tomu zcela jasně napovídají. Pocity viny a zahanbení kvůli sexu to mohou vysvětlovat. „Některé ženy projevují fyziologické reakce bez toho, aniž by samy sexuální vzrušení vědomě pocítily,“ tvrdí doktorka Meredith Chiversová z Queen´s University v kanadském Kingstonu.

Muži mají kvůli evolučním výhodám mozek synchronizovaný s fyzickými projevy, takže u nich k časovému posunu mezi fyzickým vzrušením a jeho vědomým vnímáním nedochází. Kvůli tomu jsou ale muži mnohem sexuálnější, také se mnohem ochotněji a častěji snaží souložit a tak šířit své geny.

Psychické vzrušení ženy za mužským pokulhává

„Chtěli jsme zjistit, jak úzce subjektivní zážitek sexuálního vzrušení odráží fyziologickou odpověď genitálií a zda se v tomto ohledu muži a ženy liší,“ tvrdí doktorka Chiversová, jež testovala čtyři tisícovky osob, jimž pomocí přístrojů měřila míru sexuálního vzrušení na těle a genitáliích při sledování erotických záběrů. Všichni dobrovolníci ale zároveň vypracovávali psychologickou analýzu vlastního vzrušení.

A výsledky jsou jasné. Zatímco muži uváděli, že jsou vzrušení ve stejnou chvíli, jak to diagnostikovaly přístroje, u mnoha žen docházelo k velkému zpoždění. Zatímco přístroje ukazovaly, že genitálie a tělo je fyziologicky vzrušeno, mnohé ženy pocítily psychické vzrušení mnohem později či vůbec. Podle Chiversové to může souviset s nesynchronní funkcí různých částí ženského mozku a stigmatem viny a zahanbení, které se vzrušení u žen stále dotýká.