Obřad nevykonává lékař z instituce zabývající se asistovanou reprodukcí. Jde o svatbu náboženskou. Zárodek není ve zkumavce, ale v děloze. Všechno se odehrává v Nepálu, kde existuje sekta Tharů. Mezi jejími příslušníky platí, že rodiče mohou zorganizovat sňatek ještě před narozením dítěte.

Náboženský ceremoniál absolvují dvě těhotné ženy. Zastupují při něm své dosud nenarozené děti. Obě novopečené tchyně přitom předpokládají, že se jim narodí děti odlišného pohlaví. Pokud kojenci mají stejné pohlaví, je sňatek embryí neplatný. Homosexuální sňatky církev v Nepálu nepovoluje.

Bůh a nebo kněz

Asistovaná reprodukce dosáhla své dokonalosti v jiné oblasti: na jihu Indie. V minulosti se tam v některých chrámech konaly obřady, při kterých léčili ženskou neplodnost údajně sami bohové. Poutnice z celé Indie přicházely do chrámu v Tirupati. Od jeho správce dostaly radu, aby strávily noc na tomto posvátném místě. Když se budou modlit, přimějí možná boha, aby je v noci navštívil a jejich touze po oplodnění vyhověl.

Polský etnograf Stanislaw Talalaj podrobně popsal tento ceremoniál. Poutnici oplodnil chrámový kněz, který v noci boha zastoupil. Vykonal s ní docela obyčejnou soulož. Vše se však odehrálo v naprosté tmě. Žena nic netušila. Ráno ji duchovní důkladně vyzpovídal.

Když mu nadšeně sdělila, že ji navštívil sám bůh, srdečně poutnici gratuloval k tomu, jaké milosti se jí dostalo. Šťastné ženy se vracely domů v přesvědčení, že opravdu souložily s bohem. I jejich manželé byli šťastní, že budou mít doma božího potomka.

Nejednalo se o žádný středověký rituál. Pohlavní styky s bohem se v Indii udržely až do poloviny 20. století. Mnohé boží děti jsou dodnes naživu. Také u nás se před několika léty vyskytl člověk, který podobným způsobem léčil ženskou neplodnost. Nevydával se ovšem za boha, ale za přírodního léčitele.

Uctívání nadpřirozených bytostí

Takový bůh někdy kraluje i tak unikátním výkonům, jako je vyměšování. Třeba Číňané mají bohyni latrín a záchodů. Jmenuje se Tsuku-Šen. Venkovské ženy provozují na její počest zvláštní obřad na záchodech a v prasečích chlívcích. Vždy v určitý den v roce.

Prý to vypadá jako nějaká spiritistická seance. Někde při ní mají i médium, které dokáže v transu komunikovat se záchodovou bohyní a předpovídat budoucnost. Všechny tyto obřady jsou výhradně ženskou záležitostí.

V Japonsku panuje ve vyměšovacích božstvech pohlavní rovnoprávnost. Tamní božstvo záchodů se jmenuje benjo-gami. Patří mezi tři hlavní domácí božstva spojená s domem. Jde o něco podobného, jako byli starořímští domácí bůžci: láři a penáti. Japonští věřící prý žádají boha záchodů, aby je ušetřil potíží s močovým měchýřem. Díky prostatikům bývá mezi jeho uctívači výrazně více mužů.

Přečtěte si také: Proč jsou ženy v mnohém lepší
Ženy i muži vnímají svět rozdílně. Podle vědců jde o pozůstatek z dávných dob. Více se dočtete ve čtvrtek v deníku Právo (příloha Café).